tel: Warszawa + 48 733 843 423; Wrocław +48 572 838 733 email: biuro@zoofizjoterapia.edu.pl

Wykładowcy

Mgr Małgorzata Kizerwetter

Założyciel i Dyrektor. Współwłaściciel i zoofizjoterapeuta w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Animal Active w Warszawie. Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Warszawskiej AWF. W czasie studiów ukończyła kurs fizjoterapii zwierząt zdobywając tytuł zawodowy Zoofizjoterapeuty. Pracuje klinicznie od 2009 r. W latach 2011-2016  r. pracowała w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt „Psychodnia”. Od 2009 r. jest wykładowcą na kursie fizjoterapii zwierząt. Od 2009 r., czyli od daty założenia Polskiego Związku Zoofizjoterapeutów, pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia. W 2013 r. pomagała w opracowaniu Standardu Kompetencji Zawodowych dla zawodu Zoofizjoterapeuta, tworzonym na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pełniąc funkcję Eksperta Merytorycznego. Swoją wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach doskonalenia zawodowego. Jest autorką licznych artykułów do pism branżowych oraz wykładowcą na konferencjach i seminariach o tematyce rehabilitacji weterynaryjnej. Członek VEPRA (Veterinary Association of Physical Therapy and Rehabilitation). Prywatnie właścicielka niepowtarzalnego mieszańca beagla i posokowca bawarskiego o imieniu Rudy.


Zoofizjoterapeuta, zoopsycholog Iwona Dębska

Dyrektor Studium. Twórca marki, współwłaściciel i zoofizjoterapeuta w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Animal Active. W 1998 roku ukończyła Studium Small Business we Wrocławiu. W styczniu 2009 roku ukończyła kurs zawodowy w Europejskim Studium Psychologii Zwierząt uzyskując zawód Zoopsycholog . W tym samym roku ukończyła pierwszy w Polsce kurs fizjoterapii zwierząt zdobywając tytuł zawodowy Zoofizjoterapeuty. Pracuje klinicznie od 2009 r. w Klinice dr Dariusza Niedzielskiego we Wrocławiu. Od początku istnienia Polskiego Związku Zoofizjoterapeutów, czyli od 2009 roku, pełni funkcję V-ce Prezesa Stowarzyszenia. W 2013 r. pomagała w opracowaniu Standardu Kompetencji Zawodowych dla zawodu Zoofizjoterapeuta, tworzonym na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pełniąc funkcję Eksperta Merytorycznego.Dr n. wet. Radomir Henklewski

Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Tytuł doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 2006 r., broniąc pracę z zakresu diagnostyki i monitorowania procesu naprawczego uszkodzeń ścięgien u koni. Ukończył kursy specjalizacyjne z zakresu: Chirurgii weterynaryjnej w 2007 roku i Chorób koni w 2011 roku. Od 2001 do 2008 roku pracował na etacie lekarza weterynarii na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice. Obecnie prowadzi własną praktykę weterynaryjną. Obszar działalności i szczególnych zainteresowań: ultrasonografia narządu ruchu – ścięgna i stawy, leczenie operacyjne ścięgien,, artroskopia choroby okolicy grzbietu, szyi, przyczepu więzadła karkowego, artroskopia, leczenie operacyjne morzysk.

 Mgr inż. Urszula Baumgart

Zoofizjoterapeuta w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Animal Active.

Absolwentka kierunku zootechnika Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego: studiów pierwszego stopnia w zakresie hodowli małych zwierząt użytkowych i amatorskich (2008 r.) oraz studiów magisterskich w specjalności hodowla zwierząt (2011 r.). W 2011 roku ukończyła kurs zoofizjoterapii realizowany przez Europejskie Studium  Psychologii Zwierząt i Wiedzy Praktycznej oraz odbyła staż w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt PSYCHODNIA. Od tego czasu jest aktywnym zawodowo, wciąż powiększającym swój zasób wiedzy zoofizjoterapeutą. Od 2011 roku zrzeszona w  Polskim Związku Zoofizjoterapeutów,  w tym od 2012 roku jako członek Zarządu PZZ na stanowisku skarbnika. W latach 2012-2013 jako Lider Zespołu Eksperckiego uczestniczyła w opracowaniu Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych dla zawodu Zoofizjoterapeuta (516406). Prywatnie właścicielka cudownego mieszańca o imieniu Tosia.


Lek. wet. Jacek Sobczyński

W 2003 roku rozpoczął studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dalsze zdarzenia i wybory życiowe spowodowały, że swoje zainteresowania skierował w stronę neurologii małych zwierząt. Od połowy studiów konsekwentnie kształci się w tym kierunku, nie zapominając przy tym o potrzebie poszerzania ogólnej wiedzy weterynaryjnej. Od 2009 roku pracuje w Klinice Weterynaryjnej Bemowo. Obecnie zajmuje się interną a w szczególności diagnozowaniem i leczeniem pacjentów neurologicznych. Prowadzi pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz kwalifikuje ich do zabiegów chirurgicznych. W diagnostyce wykorzystuje zaawansowane techniki obrazowania – tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Przełom w umiejętnościach i podejściu do pacjentów neurologicznych nastąpił w 2012 roku podczas  miesięcznego stażu w Klinice chorób psów i kotów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie miał okazję podglądać pracę Dipl. DCVN dr Marcina Wrzoska. W 2013 roku rozpoczął trzyletnie Specjalizacyjne Studia Podyplomowe „Choroby psów i kotów” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


Lek. wet. Paulina Zielińska

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pracownik Bloku Chirurgii Dużych Zwierząt w Katedrze i Klinice Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Odbyła szereg staży w zakresie medycyny koni, m.in. „Equivet” Szpital dla koni oraz Tullyraine Equine Clinic, Banbridge w Irlandii. Główne zainteresowania: jazda konna, rehabilitacja zwierząt oraz sport.

 Lek. wet. Mateusz Hebel

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Ukończył międzywydziałowe studia podyplomowe „Nowoczesne narzędzia diagnostyki medycznej i terapii”. Od wielu lat związany z Kliniką Weterynaryjną dra Niedzielskiego. W pracy klinicznej zajmuje się radiologią. Autor licznych artykułów do pism branżowych z zakresu radiologii.

 


Dr n. wet. Michał Skibniewski

Jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału Zootechnicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  Od początku działalności zawodowej związany jest z Katedrą Nauk Morfologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, w której obecnie pracuje na stanowisku adiunkta prowadząc wykłady i ćwiczenia z zakresu anatomii zwierząt, anatomii porównawczej oraz anatomii topograficznej dla studentów studiujących na kierunku weterynaria, zootechnika, biologia a także dla słuchaczy podyplomowych studiów specjalizacyjnych. W roku 2008 uzyskał tytuł specjalisty w zakresie chirurgii weterynaryjnej. Od wielu lat pracuje w jednej z warszawskich lecznic całodobowych, w której wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii tkanek miękkich oraz chirurgii ortopedycznej. Jest autorem i współautorem licznych publikacji w międzynarodowych i krajowych periodykach naukowych.


Dr n. wet. Maria Makowiecka

Jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Katedrze Nauk Morfologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, którą kontynuuje do dziś. Obecnie pracuje na stanowisku starszego wykładowcy prowadząc wykłady i ćwiczenia z zakresu anatomii zwierząt, anatomii porównawczej oraz anatomii topograficznej dla studentów studiujących na kierunku weterynaria, zootechnika i  bioinżynieria.Prowadzi także wykłady i ćwiczenia dla studentów anglojęzycznych.  Przez kilka lat pracowała  w Polskim Towarzystwie Hipiatrycznym biorąc udział w organizowaniu konferencji krajowych i międzynarodowych dla lekarzy hipiatrów. Jest zwolenniczką aktywnego trybu życia. Prywatnie gra w tenisa i uprawia biegi średniodystansowe. Wcześniej towarzyszem jej w biegów był pies o imieniu Rudzik, na którym przez kilkanaście lat studenci zdobywali wiedzę z zakresu anatomii topograficznej.

Dr. n. wet. Grzegorz Wąsiatycz

Studia weterynaryjne ukończył we Wrocławiu w 1982 r. Od 1989 r. prowadzi własną praktykę. Tytuł doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1997 r.  Specjalizacje: choroby psów i kotów, chirurgia weterynaryjna i radiologia weterynaryjna. Z grupą Koleżanek i Kolegów utworzył Sekcję Chirurgii w Polskim Stowarzyszeniu Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt i był jej pierwszym przewodniczącym. Jest wieloletnim członkiem European Society of Veterinary Ortpopaedics and  Traumatology (ESVOT), oraz European Society of Feline Medicine (ESFM). Prowadził wykłady i ćwiczenia z zakresu ortopedii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – Katedra i Klinika Chirurgii. Zapraszany jest do prowadzenia warsztatów i wykładów tak w Polsce jak i poza granicami Kraju. Był kilkukrotnym wykładowcą na corocznych Międzynarodowych Kursach z Ortopedii w Lyonie we Francji. Współorganizował wiele konferencji, seminariów, warsztatów, dyskusji tematycznych. Odbył szkolenie z zakresu rehabilitacji psów i kotów na University of Tennessee w Knoxville. Jest autorem i współautorem artykułów pisanych do prasy weterynaryjnej z dziedziny ortopedii i rehabilitacji. W swojej Klinice zajmuje się przede wszystkim ortopedią małych zwierząt, wykonywaniem specjalistycznych badań i zabiegów, w tym: TPO, TPLO, TTA i inne, a w ostatnim czasie artroskopii i tomografii komputerowej. Na potrzeby praktycznej rehabilitacji otworzył Oddział Rehabilitacji i Leczenia Otyłości Zwierząt.Mgr Karolina Paździoch

Zoofizjoterapeuta w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Animal Active w Warszawie.

Ukończyłam kurs „Zoofizjoterapeuty małych zwierząt”, w Studium Fizjoterapii Zwierząt, kolejnym krokiem było ukończenie kursu „Treser Psów” w Europejskim Studium Przygotowania Zawodowego i Wiedzy Jestem również absolwentką studiów podyplomowych „Zoopsychologia – problemy behawioru psów”, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Po ukończeniu kursu zoofizjoterapii odbyłam praktyki w lecznicy „Psychodnia” – ośrodku rehabilitacji zwierząt, a następnie kilkumiesięczny staż w Animal Active Warszawa, gdzie zdobyłam największe doświadczenie potrzebne do pracy na stanowisku „zoofizjoterapeuta”. Stale poszerzam swoją wiedzę z zakresu rehabilitacji, aktywnie uczestniczę w kursach, szkoleniach oraz seminariach (ukończyłam m. in. Kurs Terapii Metodą Dorna dla zwierząt, Kurs Masażu Psów i Kotów, szkolenie Techniki osteopatyczne dla małych zwierząt”). W rehabilitacji moją ulubioną terapią jest leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza, ćwiczenia oraz praca manualna. Prywatnie jestem pasjonatką Terierów Typu Bull, posiadam jednego dorosłego samca, jestem też miłośniczką książek i podróży.

Mgr Anna Aksamitowska-Banasiak

Zoofizjoterapeuta w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Animal Active w Warszawie.

W 2013 roku ukończyłam zootechnikę na Wydziale Nauk o Zwierzętach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zdobywając tytuł magister inżynier. W trakcie studiów magisterskich ukończyłam kurs w Europejskim Studium Psychologii Zwierząt i Wiedzy Praktycznej zdobywając kwalifikacje zawodowe jako zoofizjoterapeuta. Badania do pracy dyplomowej zdobywałam w „Animal Center” – lecznicy ukierunkowanej na rehabilitację zwierząt, gdzie nauczyłam się wielu praktycznych rzeczy. Po ukończeniu kursu praktyki odbywałam w „Psychodni” – Ośrodku rehabilitacji zwierząt. Zdobyłam tam umiejętności potrzebne do pracy jako zoofizjoterapeuta. Jestem członkiem Polskiego Związku Zoofizjoterapeutów. Cały czas zgłębiam swoją wiedzę i uczęszczam na seminaria i warsztaty kształcenia zawodowego o tematyce rehabilitacyjnej. Praca ze zwierzętami to także moja pasja. Zawsze do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie. Obecnie pracuje również w Gabinecie Weterynaryjnym Kajman specjalizującym się w leczeniu nie tylko psów i kotów, a także zwierząt egzotycznych. W Kajmanie pomagam lekarzom w codziennej pracy, opiekuje się zwierzętami w Szpitalu oraz zajmuje się fizjoterapią zwierząt. Prywatnie jestem szczęśliwą posiadaczką trzech kotów, dwóch królików miniaturowych oraz Wilczaka Czechosłowackiego.

 

Inż. Justyna Kamińska

Zoofizjoterapauta w Ori-Cheval. Ukończyła technikum hodowli koni oraz technikum weterynaryjne. Jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku zootechnika o specjalizacji profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni. Studiowała również na Politechnice w Walencji na kierunku Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. W 2014 roku zdobyła uprawnienia do kinesiotapingu ludzi KT1+KT2 w Bydgoszczy, a rok później otrzymała certyfikat Special course taping for Horses K-Active taping. Napisała pierwszą w Polsce pracę inżynierską na temat zastosowania kinesiotapingu u koni. W 2016 roku ukończyła studium zoofizjoterapii psów i kotów. Uczestniczyła w wielu wykładach oraz kursach odnośnie fizjoterapii oraz rehabilitacji zwierząt w kraju, a także za granicą. Praktykowała w Polsce, Anglii, Niemczech i Hiszpanii. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2010 roku, czynna zawodowo jest  pod nazwą Ori-Cheval.

 

 

Mgr Agnieszka Szymczyk

Zoofizjoterapeuta w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Animal Active we Wrocławiu.

Praktycznie od zawsze związana jestem ze zwierzętami – najpierw prywatnie jako właścicelka kolejno dwóch kundelków i dwóch kotów, a później także zawodowo jako petsitter (opiekun zwierząt) i zoofizjoterapeutka. Ukończyłam kurs „Zoofizjoterapeuta małych zwierząt” organizowany przez Studium Zoofizjoterapii Zwierząt, a nastepnie odbyłam praktyki zawodowe w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Animal Active, z którym obecnie jestem związana zawodowo. Jestem również członkiem Polskiego Związku Zoofizjoterapeutów. Moja pasją są terapie manualne oraz terapia ruchem – kinezyterapia, dlatego ciągle podnoszę swoje umiejętności w tym kierunku. Jednym z moich ostatnich sukcesów jest zdobycie kwalifikacji w dziedzinie terapii manualnej metodą Dorna. Uważam, że w udanej terapii niezbędne jest holistyczne podejście do pacjenta, dlatego stale dokształcam się nie tylko w zakresie fizjoterapii, ale szukam także ciekawostek i  informacji mających wpływ na dobrostan zwierzęcia, w szczególności w zakresie dietetyki weterynaryjnej. Na co dzień towarzyszy mi, a także uczestniczy aktywnie razem ze mną w szkoleniach i jako pierwsza testuje wszystkie nowinki terapeutyczne suczka Kreska, mały kundelek o wielkim charakterze.