Kurs jest kierowany do wszystkich osób, które z racji zainteresowań lub też wykonywanej pracy, pragną zyskać umiejętności pozwalające na przeprowadzenie profesjonalnego masażu u swoich podopiecznych. Kurs jest dedykowany m. in. technikom weterynarii, zootechnikom, lekarzom weterynarii, zoopsychologom, hodowcom, petsitterom, dogoterapeutom, osobom zajmującym się szkoleniem, jak również właścicielom zwierząt. Zapraszamy również zoofizjoterapeutów, którzy pragną doszkolić się z zakresu masażu. Kurs obejmuje 48 godzin.  

Warszawa: Kurs odbywa się  w salach szkoleniowych Studium Fizjoterapii Zwierząt, ul. Łopuszańska 91.

Kurs prowadzi Urszula Baumgart-Młynarczyk oraz Anna Aksamitowska-Banasiak

Wrocław: Kurs odbywa się w salach szkoleniowych SWPS ul. Ostrowskiego 30B.

Kurs prowadzi Paulina Legieć oraz Agnieszka Gajownik.

Grupa dydaktyczna liczy maksymalnie 12 osób. Zajęcia mają charakter teoretyczno- praktyczny, przy czym przeważają ćwiczenia praktyczne.

Od kandydatów wymagamy minimum wykształcenia średniego, dobrej kondycji fizycznej oraz wygodnego stroju umożliwiającego aktywny udział w zajęciach ze zwierzętami.

Słuchacze otrzymują przed każdym zjazdem pakiet niezbędnych materiałów.

Koszt uczestnictwa w kursie: 2200 zł. 

Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Autorami programu są doświadczeni zoofizjoterapeuci. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zdobyte podczas kursu dają pewność dobrego przygotowania absolwentów kursu do samodzielnego przeprowadzenia masażu. Kładziemy szczególny nacisk na zdobywanie umiejętności  praktycznych.

TematykaProwadzący WarszawaProwadzący Wrocław
11. Podstawy anatomii układu ruchu, elementy anatomii palpacyjnej
2. Definicja masażu
3. Podstawy biologiczne i efekty terapeutyczne masażu
4. Wskazania i przeciwwskazania do masażu
5. Metodyka wykonania masażu klasycznego
6. Techniki masażu klasycznego
Urszula Baumgart-Młynarczyk / Anna Aksamitowska-BanasiakPaulina Legieć / Agnieszka Gajownik
21. Masaż poszczególnych części ciała:
a) grzbiet
b) kark
c) kończyna miedniczna
d) kończyna piersiowa
e) klatka piersiowa
f) brzuch
2. Masaż całościowy
3. Masaż relaksacyjny
4. Masaż sportowy
a) masaż przedwysiłkowy
b) masaż międzywysiłkowy
c) masaż powysiłkowy
d) masaż podtrzymujący
Urszula Baumgart-Młynarczyk / Anna Aksamitowska-BanasiakPaulina Legieć / Agnieszka Gajownik
31. Masaż sportowy – cd.
2. Wybrane elementy masażu leczniczego – algorytmy postępowania
3. Termoterapia na potrzeby masażu
4. Powtórzenie materiału
Urszula Baumgart-Młynarczyk / Anna Aksamitowska-BanasiakPaulina Legieć / Agnieszka Gajownik

Wrocław
Termin: 25-27.11.2022 i 9-11.12.2022
Godziny: Piątek – Niedziela 10-18

Warszawa
Termin: 02-07.01.2023
Godziny:

  • Poniedziałek – Piątek 9-18
  • Sobota 9-15

Zgłoszenia na kurs należy dokonać mailowo, poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

Następnie należy oczekiwać zwrotnej informacji mailowej potwierdzającej dostępność miejsca. Dopiero po po jej uzyskaniu, w celu potwierdzenia rezerwacji, należy wnieść bezzwrotny zadatek w wysokości 100 zł na numer konta: Studium Fizjoterapii Zwierząt Sp. z o.o. 75 2490 0005 0000 4500 1719 2860 oraz wysłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@zoofizjoterapia.edu.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu SFZ sporządza umowę, która dotrze do Państwa na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Umowę należy podpisać i odesłać.

SFZ zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji miejsca na kursie, jeśli osoba zgłaszająca się nie wniesie w terminie kolejnej płatności, wynikającej z umowy.

Koszt kursu wynosi 2200 zł. Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

Płatności za kurs mogą być wnoszone w systemie ratalnym, standardowo rozkładamy płatność na 2 równe raty.

Informacje ogólne

Kurs jest kierowany do wszystkich osób, które z racji zainteresowań lub też wykonywanej pracy, pragną zyskać umiejętności pozwalające na przeprowadzenie profesjonalnego masażu u swoich podopiecznych. Kurs jest dedykowany m. in. technikom weterynarii, zootechnikom, lekarzom weterynarii, zoopsychologom, hodowcom, petsitterom, dogoterapeutom, osobom zajmującym się szkoleniem, jak również właścicielom zwierząt. Zapraszamy również zoofizjoterapeutów, którzy pragną doszkolić się z zakresu masażu. Kurs obejmuje 48 godzin.  

Warszawa: Kurs odbywa się  w salach szkoleniowych Studium Fizjoterapii Zwierząt, ul. Łopuszańska 91.

Kurs prowadzi Urszula Baumgart-Młynarczyk oraz Anna Aksamitowska-Banasiak

Wrocław: Kurs odbywa się w salach szkoleniowych SWPS ul. Ostrowskiego 30B.

Kurs prowadzi Paulina Legieć oraz Agnieszka Gajownik.

Grupa dydaktyczna liczy maksymalnie 12 osób. Zajęcia mają charakter teoretyczno- praktyczny, przy czym przeważają ćwiczenia praktyczne.

Od kandydatów wymagamy minimum wykształcenia średniego, dobrej kondycji fizycznej oraz wygodnego stroju umożliwiającego aktywny udział w zajęciach ze zwierzętami.

Słuchacze otrzymują przed każdym zjazdem pakiet niezbędnych materiałów.

Koszt uczestnictwa w kursie: 2200 zł. 

Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program

Autorami programu są doświadczeni zoofizjoterapeuci. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zdobyte podczas kursu dają pewność dobrego przygotowania absolwentów kursu do samodzielnego przeprowadzenia masażu. Kładziemy szczególny nacisk na zdobywanie umiejętności  praktycznych.

TematykaProwadzący WarszawaProwadzący Wrocław
11. Podstawy anatomii układu ruchu, elementy anatomii palpacyjnej
2. Definicja masażu
3. Podstawy biologiczne i efekty terapeutyczne masażu
4. Wskazania i przeciwwskazania do masażu
5. Metodyka wykonania masażu klasycznego
6. Techniki masażu klasycznego
Urszula Baumgart-Młynarczyk / Anna Aksamitowska-BanasiakPaulina Legieć / Agnieszka Gajownik
21. Masaż poszczególnych części ciała:
a) grzbiet
b) kark
c) kończyna miedniczna
d) kończyna piersiowa
e) klatka piersiowa
f) brzuch
2. Masaż całościowy
3. Masaż relaksacyjny
4. Masaż sportowy
a) masaż przedwysiłkowy
b) masaż międzywysiłkowy
c) masaż powysiłkowy
d) masaż podtrzymujący
Urszula Baumgart-Młynarczyk / Anna Aksamitowska-BanasiakPaulina Legieć / Agnieszka Gajownik
31. Masaż sportowy – cd.
2. Wybrane elementy masażu leczniczego – algorytmy postępowania
3. Termoterapia na potrzeby masażu
4. Powtórzenie materiału
Urszula Baumgart-Młynarczyk / Anna Aksamitowska-BanasiakPaulina Legieć / Agnieszka Gajownik
Terminarz

Wrocław
Termin: 25-27.11.2022 i 9-11.12.2022
Godziny: Piątek – Niedziela 10-18

Warszawa
Termin: 02-07.01.2023
Godziny:

  • Poniedziałek – Piątek 9-18
  • Sobota 9-15
Zapisy

Zgłoszenia na kurs należy dokonać mailowo, poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

Następnie należy oczekiwać zwrotnej informacji mailowej potwierdzającej dostępność miejsca. Dopiero po po jej uzyskaniu, w celu potwierdzenia rezerwacji, należy wnieść bezzwrotny zadatek w wysokości 100 zł na numer konta: Studium Fizjoterapii Zwierząt Sp. z o.o. 75 2490 0005 0000 4500 1719 2860 oraz wysłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@zoofizjoterapia.edu.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu SFZ sporządza umowę, która dotrze do Państwa na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Umowę należy podpisać i odesłać.

SFZ zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji miejsca na kursie, jeśli osoba zgłaszająca się nie wniesie w terminie kolejnej płatności, wynikającej z umowy.

Koszt kursu wynosi 2200 zł. Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

Płatności za kurs mogą być wnoszone w systemie ratalnym, standardowo rozkładamy płatność na 2 równe raty.

Menu