Studia weterynaryjne ukończył we Wrocławiu w 1982 r. Od 1989 r. prowadzi własną praktykę. Tytuł doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1997 r.  Specjalizacje: choroby psów i kotów, chirurgia weterynaryjna i radiologia weterynaryjna. Z grupą Koleżanek i Kolegów utworzył Sekcję Chirurgii w Polskim Stowarzyszeniu Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt i był jej pierwszym przewodniczącym.
Jest wieloletnim członkiem European Society of Veterinary Ortpopaedics and  Traumatology (ESVOT), oraz European Society of Feline Medicine (ESFM).
Prowadził wykłady i ćwiczenia z zakresu ortopedii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – Katedra i Klinika Chirurgii. Zapraszany jest do prowadzenia warsztatów i wykładów tak w Polsce jak i poza granicami Kraju. Był kilkukrotnym wykładowcą na corocznych Międzynarodowych Kursach z Ortopedii w Lyonie we Francji. Współorganizował wiele konferencji, seminariów, warsztatów, dyskusji tematycznych. Odbył szkolenie z zakresu rehabilitacji psów i kotów na University of Tennessee w Knoxville. Jest autorem i współautorem artykułów pisanych do prasy weterynaryjnej z dziedziny ortopedii i rehabilitacji. W swojej Klinice zajmuje się przede wszystkim ortopedią małych zwierząt, wykonywaniem specjalistycznych badań i zabiegów, w tym: TPO, TPLO, TTA i inne, a w ostatnim czasie artroskopii i tomografii komputerowej. Na potrzeby praktycznej rehabilitacji otworzył Oddział Rehabilitacji i Leczenia Otyłości Zwierząt.

Menu