Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Ukończył międzywydziałowe studia podyplomowe „Nowoczesne narzędzia diagnostyki medycznej i terapii”. Od wielu lat związany z Kliniką Weterynaryjną dra Niedzielskiego. W pracy klinicznej zajmuje się radiologią. Autor licznych artykułów do pism branżowych z zakresu radiologii.

Menu