Studium Fizjoterapii Zwierząt jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, zarejestrowaną w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 1109 K.

Studium Fizjoterapii Zwierząt organizuje kursy i seminaria z zakresu rehabilitacji zwierząt.

Wykładowcami Studium są zoofizjoterapeuci, lekarze weterynarii, zootechnicy, profesjonaliści z doświadczeniem i pasją. Więcej o wykładowcach czytaj w zakładce Wykładowcy.

Założyciel i dyrektor placówki: Małgorzata Kizerwetter

Zastępca dyrektora: Iwona Dębska (więcej o nas czytaj w zakładce Wykładowcy)

Placówka wydaje zaświadczenia ukończenia kursu oraz zaświadczenia potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.