Studium Fizjoterapii Zwierząt

Studium Fizjoterapii Zwierząt jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych Biura Edukacji m. st. Warszawy, pod numerem 1109.K.

Studium Fizjoterapii Zwierząt wydaje zaświadczenia o ukończeniu kursów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Programy kursów zostały opracowane mając na uwadze najnowsze trendy w zakresie medycyny weterynaryjnej oraz rosnące zapotrzebowanie na usługi zoofizjoterapeutyczne w Polsce.

Studium Fizjoterapii Zwierząt zapewnia wysoką jakość kształcenia. Wykładowcami są czynni zawodowo profesjonaliści: zoofizjoterapeuci, lekarze weterynarii i zootechnicy, z wieloletnim stażem pracy.

Studium Fizjoterapii Zwierząt jest pierwszą w Polsce placówką prowadzącą kursy z zakresu ZOOFIZJOTERAPII KONI

Prowadzimy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Animal Active w Warszawie oraz we Wrocławiu.

Studium Fizjoterapii Zwierząt jest placówką rekomendowaną przez Polski Związek Zoofizjoterapeutów.

Dwudniowy kurs obejmuje 5 godzin nauki teoretycznej i 10 godzin praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Zajęcia będą odbywać się w grupach maksymalnie 10-cio osobowych.

Menu