Studium Fizjoterapii Zwierząt

Studium Fizjoterapii Zwierząt jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych Biura Edukacji m. st. Warszawy, pod numerem 1109.K.

Studium Fizjoterapii Zwierząt wydaje zaświadczenia o ukończeniu kursów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Programy kursów zostały opracowane mając na uwadze najnowsze trendy w zakresie medycyny weterynaryjnej oraz rosnące zapotrzebowanie na usługi zoofizjoterapeutyczne w Polsce.

Studium Fizjoterapii Zwierząt zapewnia wysoką jakość kształcenia. Wykładowcami są czynni zawodowo profesjonaliści: zoofizjoterapeuci, lekarze weterynarii i zootechnicy, z wieloletnim stażem pracy.

Studium Fizjoterapii Zwierząt jest pierwszą w Polsce placówką prowadzącą kursy z zakresu ZOOFIZJOTERAPII KONI

Prowadzimy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Animal Active w Warszawie oraz we Wrocławiu.

Studium Fizjoterapii Zwierząt jest placówką rekomendowaną przez Polski Związek Zoofizjoterapeutów.

Kurs obejmuje 13 zjazdów weekendowych. Zajęcia odbywają się w Warszawie oraz we Wrocławiu. Ukończenie kursu umożliwia pracę w zawodzie zoofizjoterapeuty.

Kurs obejmuje 7 zjazdów weekendowych i 5 zjazdów piątek-sobota-niedziela, łącznie 220 h godzin zajęć. Zajęcia odbywają się w Warszawie oraz we Wrocławiu. Kurs objęty jest Patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Taping to metoda rehabilitacji, zwana także dynamicznym plastrowaniem, polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała pacjenta plastrami o specjalnej strukturze.

Dwudniowy kurs obejmuje 5 godzin nauki teoretycznej i 10 godzin praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Zajęcia będą odbywać się w grupach maksymalnie 10-cio osobowych.

Kurs jest kierowany do wszystkich osób, które z racji zainteresowań lub też wykonywanej pracy, pragną zyskać umiejętności pozwalające na przeprowadzenie profesjonalnego masażu u swoich podopiecznych. Kurs jest dedykowany m. in. technikom weterynarii, zootechnikom, lekarzom weterynarii, zoopsychologom, hodowcom, petsitterom, dogoterapeutom, osobom zajmującym się szkoleniem, jak również właścicielom zwierząt.

Kurs ten skierowany jest do studentów, którzy chcą rozpocząć karierę jako zooterapeuci, ale także do fizjoterapeutów, ludzkich masażystów, końskich masażystów z innych szkoleń oraz trenerów i jeźdźców, którzy chcieliby zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu fizjoterapii koni.

Kurs jest kierowany do wszystkich osób, które z racji zainteresowań lub też wykonywanej pracy, pragną zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na przeprowadzenie profesjonalnych zajęć fitnessu dla psów, ułożenie indywidualnego planu treningu, dobranie i przeprowadzenie odpowiednich zajęć ćwiczeń fizycznych/ruchowych z psami.