Program obejmuje 220 h zegarowych zajęć dydaktycznych.

Kurs objęty jest Patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Program kursu został rozbudowany o następujące zagadnienia: 
– podstawy behawioru
– anatomia palpacyjna

– terapia punktów spustowych, bańkowanie
– goniometria
– podkładki do balansu i pilates dla konia
– USG dynamiczne
– zjazd powtórzeniowy w prosektorium
– poszerzony zakres: biomechaniki ruchu konia

Wrocław:

Prowadzący Wrocław: dr. n. wet. Radomir Henklewski, lek. wet. Paulina Zielińska i mgr inż. Marta Kulikowska.

Zjazdy odbywają się w Stadninie Koni Szymanów, Szymanów 27, 58-170 Dobromierz, zajęcia w Zakładzie Anatomii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (prosektorium) są przeprowadzane podczas ostatniego zjazdu kursu.

Grupa dydaktyczna liczy maksymalnie 13 osób. Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny, przy czym przeważają ćwiczenia praktyczne. Od kandydatów wymagamy minimum wykształcenia średniego, dobrej kondycji fizycznej oraz wygodnego stroju umożliwiającego aktywny udział w zajęciach ze zwierzętami. Podczas zajęć korzystamy ze sprzętu firmy Astar oraz firmy Meden-Inmed.

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10-18, a w niedzielę w godzinach 9-16 oraz w wybrane piątki w godzinach 12-20.

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN

Słuchacze otrzymują przed każdym zjazdem pakiet niezbędnych materiałów .

Cena kursu: 13 000 zł (rozłożone na 6 rat, z czego pierwsza płatna przy zapisie) plus 300 zł bezzwrotnej opłaty wpisowej.

Rok 2024

Nr zjazduWrocław - Wiosna 2024
1.09-10.03.2024
2.06-07.04.2024
3.27-28.04.2024
4.10-12.05.2024
5.25-26.05.2024
6.08-09.06.2024
7.29-30.06.2024
8.27-29.09.2024
9.11-13.10.2024
10.25-27.10.2024
11.15-17.11.2024
12.29.11-1.12.2024

Program kursu został opracowany z uwzględnieniem wymogów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w oparciu o Standard Kompetencji Zawodowych dla zawodu Zoofizjoterapeuty.

Autorami programu są doświadczeni zoofizjoterapeuci. Program był konsultowany z lekarzami weterynarii, którzy specjalizują się w zakresie rehabilitacji, ortopedii, chirurgii i neurologii. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zdobyte podczas kursu dają pewność dobrego przygotowania absolwentów kursu do pracy w zawodzie zoofizjoterapeuty.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN.

Numer zjazduTematykaProwadzący Wrocław
1Anatomia: układ ruchu.Radomir Henklewski
2Anatomia – cd; wybrane zagadnienia z fizjologii, podstawy farmakologii.Radomir Henklewski
3BHP, Behawiorystka, Anatomia topograficzna, Biomechanika ruchu koniaMarta Kulikowska
4Masaż klasycznyMarta Kulikowska
5Masaż cd. bańkowanie, masaż przed wysiłkowy, między wysiłkowy, powysiłkowy, drenaż limfatyczny, terapia punktów spustowychMarta Kulikowska
6Wybrane zagadnienia z ortopedii i chirurgii oraz neurologii. Badanie ortopedyczneRadomir Henklewski
7Taping w praktyce u koniMarta Kulikowska
8Badanie pacjenta dla potrzeb fizjoterapii. Kinezyterapia, goniometria, podkładki do balansu i pilates dla koni Paulina Zielińska
9FizykoterapiaPaulina Zielińska
10Fizykoterapia - cd.Paulina Zielińska
11Fizjoterapia w wybranych jednostkach chorobowych. Fizjoterapia koni sportowych, USG dynamicznePaulina Zielińska
12Prosektorium. Powtórzenie materiału i egzamin końcowyRadomir Henklewski / Paulina Zielińska / Marta Kulikowska

Zgłoszenia na kurs należy dokonać mailowo, poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

Następnie należy oczekiwać zwrotnej informacji mailowej potwierdzającej dostępność miejsca. Dopiero po po jej uzyskaniu, w celu potwierdzenia rezerwacji, należy wnieść bezzwrotny zadatek w wysokości 300 zł na numer konta: Studium Fizjoterapii Zwierząt Sp. z o.o. 75 2490 0005 0000 4500 1719 2860 oraz wysłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@zoofizjoterapia.edu.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu SFZ sporządza umowę, która dotrze do Państwa na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Umowę należy podpisać i odesłać.

SFZ zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji miejsca na kursie, jeśli osoba zgłaszająca się nie wniesie w terminie kolejnej płatności, wynikającej z umowy.

Koszt kursu wynosi 13000 zł. Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.
Płatności za kurs mogą być wnoszone w systemie ratalnym, standardowo rozkładamy płatność na 6 rat.
Informacje ogólne

Program obejmuje 220 h zegarowych zajęć dydaktycznych.

Kurs objęty jest Patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Program kursu został rozbudowany o następujące zagadnienia: 
– podstawy behawioru
– anatomia palpacyjna

– terapia punktów spustowych, bańkowanie
– goniometria
– podkładki do balansu i pilates dla konia
– USG dynamiczne
– zjazd powtórzeniowy w prosektorium
– poszerzony zakres: biomechaniki ruchu konia

Wrocław:

Prowadzący Wrocław: dr. n. wet. Radomir Henklewski, lek. wet. Paulina Zielińska i mgr inż. Marta Kulikowska.

Zjazdy odbywają się w Stadninie Koni Szymanów, Szymanów 27, 58-170 Dobromierz, zajęcia w Zakładzie Anatomii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (prosektorium) są przeprowadzane podczas ostatniego zjazdu kursu.

Grupa dydaktyczna liczy maksymalnie 13 osób. Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny, przy czym przeważają ćwiczenia praktyczne. Od kandydatów wymagamy minimum wykształcenia średniego, dobrej kondycji fizycznej oraz wygodnego stroju umożliwiającego aktywny udział w zajęciach ze zwierzętami. Podczas zajęć korzystamy ze sprzętu firmy Astar oraz firmy Meden-Inmed.

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10-18, a w niedzielę w godzinach 9-16 oraz w wybrane piątki w godzinach 12-20.

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN

Słuchacze otrzymują przed każdym zjazdem pakiet niezbędnych materiałów .

Cena kursu: 13 000 zł (rozłożone na 6 rat, z czego pierwsza płatna przy zapisie) plus 300 zł bezzwrotnej opłaty wpisowej.

Terminarz

Rok 2024

Nr zjazduWrocław - Wiosna 2024
1.09-10.03.2024
2.06-07.04.2024
3.27-28.04.2024
4.10-12.05.2024
5.25-26.05.2024
6.08-09.06.2024
7.29-30.06.2024
8.27-29.09.2024
9.11-13.10.2024
10.25-27.10.2024
11.15-17.11.2024
12.29.11-1.12.2024
Program

Program kursu został opracowany z uwzględnieniem wymogów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w oparciu o Standard Kompetencji Zawodowych dla zawodu Zoofizjoterapeuty.

Autorami programu są doświadczeni zoofizjoterapeuci. Program był konsultowany z lekarzami weterynarii, którzy specjalizują się w zakresie rehabilitacji, ortopedii, chirurgii i neurologii. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zdobyte podczas kursu dają pewność dobrego przygotowania absolwentów kursu do pracy w zawodzie zoofizjoterapeuty.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN.

Numer zjazduTematykaProwadzący Wrocław
1Anatomia: układ ruchu.Radomir Henklewski
2Anatomia – cd; wybrane zagadnienia z fizjologii, podstawy farmakologii.Radomir Henklewski
3BHP, Behawiorystka, Anatomia topograficzna, Biomechanika ruchu koniaMarta Kulikowska
4Masaż klasycznyMarta Kulikowska
5Masaż cd. bańkowanie, masaż przed wysiłkowy, między wysiłkowy, powysiłkowy, drenaż limfatyczny, terapia punktów spustowychMarta Kulikowska
6Wybrane zagadnienia z ortopedii i chirurgii oraz neurologii. Badanie ortopedyczneRadomir Henklewski
7Taping w praktyce u koniMarta Kulikowska
8Badanie pacjenta dla potrzeb fizjoterapii. Kinezyterapia, goniometria, podkładki do balansu i pilates dla koni Paulina Zielińska
9FizykoterapiaPaulina Zielińska
10Fizykoterapia - cd.Paulina Zielińska
11Fizjoterapia w wybranych jednostkach chorobowych. Fizjoterapia koni sportowych, USG dynamicznePaulina Zielińska
12Prosektorium. Powtórzenie materiału i egzamin końcowyRadomir Henklewski / Paulina Zielińska / Marta Kulikowska
Zapisy

Zgłoszenia na kurs należy dokonać mailowo, poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

Następnie należy oczekiwać zwrotnej informacji mailowej potwierdzającej dostępność miejsca. Dopiero po po jej uzyskaniu, w celu potwierdzenia rezerwacji, należy wnieść bezzwrotny zadatek w wysokości 300 zł na numer konta: Studium Fizjoterapii Zwierząt Sp. z o.o. 75 2490 0005 0000 4500 1719 2860 oraz wysłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@zoofizjoterapia.edu.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu SFZ sporządza umowę, która dotrze do Państwa na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Umowę należy podpisać i odesłać.

SFZ zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji miejsca na kursie, jeśli osoba zgłaszająca się nie wniesie w terminie kolejnej płatności, wynikającej z umowy.

Koszt kursu wynosi 13000 zł. Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.
Płatności za kurs mogą być wnoszone w systemie ratalnym, standardowo rozkładamy płatność na 6 rat.