KURS ZOOFIZJOTERAPEUTA: PSY i KOTY (516406)

Logo WILW małe

Kurs objęty jest Patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Od edycji Jesień 2023 dotychczasowy program kursu zostanie rozbudowany o dodatkowy zjazd, na którym Kursanci będą opracowywać plan postępowania zoofizjoterapeutycznego na podstawie przypadków klinicznych oraz powtarzać przyswojony materiał.

Nowa formuła kursu obejmuje 15 zjazdów (219 godzin zegarowych, czyli aż 292 godziny dydaktyczne), co umożliwi zdobycie gruntownej wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych.
Program standardowo przewiduje również obowiązkowe praktyki w wymiarze 30 godzin. Praktyki można zrealizować w trakcie trwania kursu jak również po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu końcowego (zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymują Państwo po zaliczeniu praktyk).

Grupa dydaktyczna liczy maksymalnie 12 osób. Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny, przy czym przeważają ćwiczenia praktyczne. Od kandydatów wymagamy minimum wykształcenia średniego, dobrej kondycji fizycznej oraz wygodnego stroju umożliwiającego aktywny udział w zajęciach ze zwierzętami (zajęcia praktyczne odbywają się już podczas pierwszego zjazdu).

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN

Słuchacze otrzymują przed każdym zjazdem pakiet niezbędnych materiałów .

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 8700 zł plus 300 zł bezzwrotnej opłaty wpisowej.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

 

Wrocław:

Kurs odbywa się w salach szkoleniowych przy Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Animal Active przy ul. B. Krzywoustego 97/99 we Wrocławiu. Ośrodek wyposażony jest w najnowocześniejszą aparaturę zoofizjoterapeutyczną, w tym również w bieżnie wodne. Podczas zajęć korzystamy ze sprzętu firmy Astar.
W trakcie trwania kursu oraz po jego zakończeniu istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt “Animal Active”.

 

 

Warszawa:

 

Dwa pierwsze zjazdy w każdej grupie odbywają się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w Katedrze Nauk Morfologicznych, ul. Nowoursynowska 159. Pozostałe zajęcia odbywają się w salach szkoleniowych Studium Fizjoterapii Zwierząt oraz w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt “Animal Active” ul. Łopuszańska 91 w Warszawie. Podczas zajęć korzystamy ze sprzętu firmy Astar. Istnieje możliwość odbywania praktyk zawodowych w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt “Animal Active” w trakcie trwania kursu oraz po jego zakończeniu.

Praktyki

Osoby odbywające praktyki zobowiązane są posiadać obuwie na zmianę oraz fartuch medyczny.

Zajęcia odbywają się w godzinach: sobota: 11-18; niedziela 9-15.

Wiosna 2024

Numer zjazduWarszawa 1 grupaWarszawa 2 grupaWrocław 1 grupa
110-11.02.202417-18.02.202410-11.02.2024
224-25.02.202402-03.03.202424-25.02.2024
309-10.03.202416-17.03.202416-17.03.2024
406-07.04.202420-21.04.202406-07.04.2024
511-12.05.202418-19.05.202420-21.04.2024
625-26.05.202401-02.06.202411-12.05.2024
722-23.06.202429-30.06.202425-26.05.2024
807-08.09.202414-15.09.202408-09.06.2024
921-22.09.202428-29.09.202429-30.06.2024
1012-13.10.202412-13.10.202407-08.09.2024
1119-20.10.202426-27.10.202421-22.09.2024
1202-03.11.202409-10.11.202405-06.10.2024
1316-17.11.202423-24.11.202419-20.10.2024
1430.11-1.12.202407-08.12.202409-10.11.2024
1514.12.202415.12.202423.11.2023

 

Jesień 2023
Brak wolnych miejsc na edycję Jesień 2023

Numer zjazduWarszawa 1 grupaWarszawa 2 grupaWrocław 1 grupaWrocław 2 grupa
102-03.09.202309-10.09.202309-10.09.202323-24.09.2023
223-24.09.202330.09-01.10.202330.09-01.10.202307-08.10.2023
307-08.10.202314-15.10.202314-15.10.202321-22.10.2023
421-22.10.202304-05.11.202304-05.11.202318-19.11.2023
525-26.11.202302-03.12.202325-26.11.202302-03.12.2023
606-07.01.202413-14.01.202409-10.12.202316-17.12.2023
720-21.01.202427-28.01.202406-07.01.202420-21.01.2024
803-04.02.202410-11.02.202427-28.01.202410-11.02.2024
917-18.02.202424-25.02.202417-18.02.202402-03.03.2024
1002-03.03.202402-03.03.202409-10.03.202423-24.03.2024
1116-17.03.202423-24.03.202423-24.03.202427-28.04.2024
1206-07.04.202420-21.04.202406-07.04.202411-12.05.2024
1327-28.04.202411-12.05.202427-28.04.202425-26.05.2024
1418-19.05.202425-26.05.202418-19.05.202408-09.06.2024
1508.06.202415.06.202401.06.202422.06.2024

 

Wiosna 2023

Brak wolnych miejsc na edycję Wiosna 2023

Numer zjazduWarszawa 1 grupaWarszawa 2 grupa
Wrocław 1 grupa
104-05.02.2023
11-12.02.2023
18-19.02.2023
225-26.02.2023
04-05.03.2023
04-05.03.2023
311-12.03.2023
18-19.03.2023
18-19.03.2023
425-26.03.202301-02.04.2023
15-16.04.2023
515-16.04.202322-23.04.2023
22-23.04.2023
606-07.05.202320-21.05.2023
13-14.05.2023
703-04.06.202310-11.06.2023
27-28.05.2023
817-18.06.202324-25.06.2023
03-04.06.2023
902-03.09.2023
09-10.09.2023
24-25.06.2023
1016-17.09.202316-17.09.2023
02-03.09.2023
1123-24.09.202330.09-01.10.2023
16-17.09.2023
1207-08.10.2023
14-15.10.2023
30.09-01.10.2023
1321-22.10.202328-29.10.2023
14-15.10.2023
1418-19.11.202309-10.12.2023
11-12.11.2023

Program kursu został opracowany z uwzględnieniem wymogów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w oparciu o Standard Kompetencji Zawodowych dla zawodu Zoofizjoterapeuty.

Autorami programu są doświadczeni zoofizjoterapeuci, pracujący w zawodzie od kilku lat. Program był konsultowany z lekarzami weterynarii, którzy specjalizują się w zakresie rehabilitacji, ortopedii, chirurgii i neurologii. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zdobyte podczas kursu dają pewność dobrego przygotowania absolwentów kursu do pracy w zawodzie zoofizjoterapeuty.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN.

Nowa formuła kursu od jesieni 2023

Nr zjazduTematykaProwadzący
1Anatomia: układ ruchu. Praca na preparatach anatomicznych. Anatomia palpacyjnaMałgorzata Dzierzęcka-Gappa / Luiza Ratajczak
2Anatomia: układ nerwowy, krążeniowy, oddechowy; wybrane zagadnienia z fizjologii i fizjopatologii, histologii, farmakologii.Małgorzata Dzierzęcka-Gappa / Anna Kuziemska-Raczyńska lub Luiza Ratajczak
3Podstawy radiologii. Behawior na potrzeby zoofizjoterapii.Michał Skibniewski / Martyna Caban / Monika Galińska-Orzechowska / Iwona Dębska
4Anatomia palpacyjna, wybrane zagadnienia z biomechaniki i patobiomechaniki. / Kinezyterapia pasywna (ćwiczenia bierne i stretching pasywny)Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć
5Masaż: klasyczny, całościowy, sportowy, relaksacyjnyAnna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć lub Justyna Jóźwin-Sekuła
6Masaż – cd.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć lub Justyna Jóźwin-Sekuła
7Kinezyterapia aktywna: ćwiczenia rehabilitacyjne, kinezyterapia psów sportowych, stretching aktywnyMałgorzata Lubkiewicz / Paulina Legieć.
8Wybrane zagadnienia z ortopedii i chirurgii. Badanie pacjenta ortopedycznego.Michał Skibniewski / Michał Dubiel
9Wybrane zagadnienia z neurologii i neurochirurgii. Badanie pacjenta neurologicznegoJacek Sobczyński / Elżbieta Giza
10Badanie pacjenta dla potrzeb zoofizjoterapii. Goniometria. Podstawy protetyki i ortotyki.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Ewelina Sabarna lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska i Agata Rekun-Gregorczyk
11Fizykoterapia: Termoterapia, Światłolecznictwo, Laseroterapia, Sonoterapia, SWT, Elektroterapia, Tecar, Magnetoterapia.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Jagoda Kalinowska lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska i Agata Rekun-Gregorczyk
12Fizykoterapia – cd.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska i Agata Rekun-Gregorczyk
13Fizjoterapia w chirurgii i ortopedii, neurologii. Fizjoterapia psów sportowych.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska
14Powtórzenie materiału. Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska lub Agata Rekun-Gregorczyk lub Paulina Legieć
15Egzamin teoretyczny i praktyczny.

 

Nowa formuła kursu od wiosny 2022:

Nr zjazduTematykaProwadzący
1Anatomia: układ ruchu. Praca na preparatach anatomicznych. Anatomia palpacyjnaMałgorzata Dzierzęcka-Gappa / Luiza Ratajczak
2Anatomia: układ nerwowy, krążeniowy, oddechowy; wybrane zagadnienia z fizjologii i fizjopatologii, histologii, farmakologii.Małgorzata Dzierzęcka-Gappa / Anna Kuziemska-Raczyńska lub Luiza Ratajczak
3Podstawy radiologii. Behawior na potrzeby zoofizjoterapii.Michał Skibniewski / Martyna Caban / Monika Galińska-Orzechowska / Iwona Dębska
4Anatomia palpacyjna, wybrane zagadnienia z biomechaniki i patobiomechaniki. / Kinezyterapia pasywna (ćwiczenia bierne i stretching pasywny)Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć
5Masaż: klasyczny, całościowy, sportowy, relaksacyjnyAnna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć lub Agnieszka Gajownik
6Masaż – cd.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć lub Agnieszka Gajownik
7Kinezyterapia aktywna: ćwiczenia rehabilitacyjne, kinezyterapia psów sportowych, stretching aktywnyMałgorzata Lubkiewicz / Paulina Legieć.
8Wybrane zagadnienia z ortopedii i chirurgii. Badanie pacjenta ortopedycznego.Michał Skibniewski / Michał Dubiel
9Wybrane zagadnienia z neurologii i neurochirurgii. Badanie pacjenta neurologicznegoJacek Sobczyński / Elżbieta Giza
10Badanie pacjenta dla potrzeb zoofizjoterapii. Goniometria. Podstawy protetyki i ortotyki.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Ewelina Sabarna lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska i Agata Rekun-Gregorczyk
11Fizykoterapia: Termoterapia, Światłolecznictwo, Laseroterapia, Sonoterapia, SWT, Elektroterapia, Tecar, Magnetoterapia.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Jagoda Kalinowska lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska i Agata Rekun-Gregorczyk
12Fizykoterapia – cd.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska i Agata Rekun-Gregorczyk
13Fizjoterapia w chirurgii i ortopedii, neurologii. Fizjoterapia psów sportowych.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska
14Powtórzenie materiału. Egzamin teoretyczny oraz praktyczny.Małgorzata Lubkiewicz lub Anna Aksamitowska-Banasiak lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska lub Iwona Dębska

Zgłoszenia na kurs należy dokonać mailowo, poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

Następnie należy oczekiwać zwrotnej informacji mailowej potwierdzającej dostępność miejsca. Dopiero po jej uzyskaniu, w celu potwierdzenia rezerwacji, należy wnieść bezzwrotny zadatek w wysokości 300 zł na numer konta: Studium Fizjoterapii Zwierząt Sp. z o.o. 75 2490 0005 0000 4500 1719 2860 oraz wysłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@zoofizjoterapia.edu.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu SFZ sporządza umowę, która dotrze do Państwa na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Umowę należy podpisać i odesłać.

SFZ zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji miejsca na kursie, jeśli osoba zgłaszająca się nie wniesie w terminie kolejnej płatności, wynikającej z umowy.

Koszt kursu wynosi 8700 zł plus 300 zł bezzwrotnej opłaty wpisowej. Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

Płatność za kurs może być wnoszona w systemie ratalnym, standardowo rozkładamy ją na 5 rat, płatnych średnio co 2 miesiące.

Informacje ogólne

KURS ZOOFIZJOTERAPEUTA: PSY i KOTY (516406)

Logo WILW małe

Kurs objęty jest Patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Od edycji Jesień 2023 dotychczasowy program kursu zostanie rozbudowany o dodatkowy zjazd, na którym Kursanci będą opracowywać plan postępowania zoofizjoterapeutycznego na podstawie przypadków klinicznych oraz powtarzać przyswojony materiał.

Nowa formuła kursu obejmuje 15 zjazdów (219 godzin zegarowych, czyli aż 292 godziny dydaktyczne), co umożliwi zdobycie gruntownej wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych.
Program standardowo przewiduje również obowiązkowe praktyki w wymiarze 30 godzin. Praktyki można zrealizować w trakcie trwania kursu jak również po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu końcowego (zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymują Państwo po zaliczeniu praktyk).

Grupa dydaktyczna liczy maksymalnie 12 osób. Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny, przy czym przeważają ćwiczenia praktyczne. Od kandydatów wymagamy minimum wykształcenia średniego, dobrej kondycji fizycznej oraz wygodnego stroju umożliwiającego aktywny udział w zajęciach ze zwierzętami (zajęcia praktyczne odbywają się już podczas pierwszego zjazdu).

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN

Słuchacze otrzymują przed każdym zjazdem pakiet niezbędnych materiałów .

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 8700 zł plus 300 zł bezzwrotnej opłaty wpisowej.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

 

Wrocław:

Kurs odbywa się w salach szkoleniowych przy Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Animal Active przy ul. B. Krzywoustego 97/99 we Wrocławiu. Ośrodek wyposażony jest w najnowocześniejszą aparaturę zoofizjoterapeutyczną, w tym również w bieżnie wodne. Podczas zajęć korzystamy ze sprzętu firmy Astar.
W trakcie trwania kursu oraz po jego zakończeniu istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt “Animal Active”.

 

 

Warszawa:

 

Dwa pierwsze zjazdy w każdej grupie odbywają się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w Katedrze Nauk Morfologicznych, ul. Nowoursynowska 159. Pozostałe zajęcia odbywają się w salach szkoleniowych Studium Fizjoterapii Zwierząt oraz w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt “Animal Active” ul. Łopuszańska 91 w Warszawie. Podczas zajęć korzystamy ze sprzętu firmy Astar. Istnieje możliwość odbywania praktyk zawodowych w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt “Animal Active” w trakcie trwania kursu oraz po jego zakończeniu.

Praktyki

Osoby odbywające praktyki zobowiązane są posiadać obuwie na zmianę oraz fartuch medyczny.

Terminarz

Zajęcia odbywają się w godzinach: sobota: 11-18; niedziela 9-15.

Wiosna 2024

Numer zjazduWarszawa 1 grupaWarszawa 2 grupaWrocław 1 grupa
110-11.02.202417-18.02.202410-11.02.2024
224-25.02.202402-03.03.202424-25.02.2024
309-10.03.202416-17.03.202416-17.03.2024
406-07.04.202420-21.04.202406-07.04.2024
511-12.05.202418-19.05.202420-21.04.2024
625-26.05.202401-02.06.202411-12.05.2024
722-23.06.202429-30.06.202425-26.05.2024
807-08.09.202414-15.09.202408-09.06.2024
921-22.09.202428-29.09.202429-30.06.2024
1012-13.10.202412-13.10.202407-08.09.2024
1119-20.10.202426-27.10.202421-22.09.2024
1202-03.11.202409-10.11.202405-06.10.2024
1316-17.11.202423-24.11.202419-20.10.2024
1430.11-1.12.202407-08.12.202409-10.11.2024
1514.12.202415.12.202423.11.2023

 

Jesień 2023
Brak wolnych miejsc na edycję Jesień 2023

Numer zjazduWarszawa 1 grupaWarszawa 2 grupaWrocław 1 grupaWrocław 2 grupa
102-03.09.202309-10.09.202309-10.09.202323-24.09.2023
223-24.09.202330.09-01.10.202330.09-01.10.202307-08.10.2023
307-08.10.202314-15.10.202314-15.10.202321-22.10.2023
421-22.10.202304-05.11.202304-05.11.202318-19.11.2023
525-26.11.202302-03.12.202325-26.11.202302-03.12.2023
606-07.01.202413-14.01.202409-10.12.202316-17.12.2023
720-21.01.202427-28.01.202406-07.01.202420-21.01.2024
803-04.02.202410-11.02.202427-28.01.202410-11.02.2024
917-18.02.202424-25.02.202417-18.02.202402-03.03.2024
1002-03.03.202402-03.03.202409-10.03.202423-24.03.2024
1116-17.03.202423-24.03.202423-24.03.202427-28.04.2024
1206-07.04.202420-21.04.202406-07.04.202411-12.05.2024
1327-28.04.202411-12.05.202427-28.04.202425-26.05.2024
1418-19.05.202425-26.05.202418-19.05.202408-09.06.2024
1508.06.202415.06.202401.06.202422.06.2024

 

Wiosna 2023

Brak wolnych miejsc na edycję Wiosna 2023

Numer zjazduWarszawa 1 grupaWarszawa 2 grupa
Wrocław 1 grupa
104-05.02.2023
11-12.02.2023
18-19.02.2023
225-26.02.2023
04-05.03.2023
04-05.03.2023
311-12.03.2023
18-19.03.2023
18-19.03.2023
425-26.03.202301-02.04.2023
15-16.04.2023
515-16.04.202322-23.04.2023
22-23.04.2023
606-07.05.202320-21.05.2023
13-14.05.2023
703-04.06.202310-11.06.2023
27-28.05.2023
817-18.06.202324-25.06.2023
03-04.06.2023
902-03.09.2023
09-10.09.2023
24-25.06.2023
1016-17.09.202316-17.09.2023
02-03.09.2023
1123-24.09.202330.09-01.10.2023
16-17.09.2023
1207-08.10.2023
14-15.10.2023
30.09-01.10.2023
1321-22.10.202328-29.10.2023
14-15.10.2023
1418-19.11.202309-10.12.2023
11-12.11.2023
Program

Program kursu został opracowany z uwzględnieniem wymogów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w oparciu o Standard Kompetencji Zawodowych dla zawodu Zoofizjoterapeuty.

Autorami programu są doświadczeni zoofizjoterapeuci, pracujący w zawodzie od kilku lat. Program był konsultowany z lekarzami weterynarii, którzy specjalizują się w zakresie rehabilitacji, ortopedii, chirurgii i neurologii. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zdobyte podczas kursu dają pewność dobrego przygotowania absolwentów kursu do pracy w zawodzie zoofizjoterapeuty.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN.

Nowa formuła kursu od jesieni 2023

Nr zjazduTematykaProwadzący
1Anatomia: układ ruchu. Praca na preparatach anatomicznych. Anatomia palpacyjnaMałgorzata Dzierzęcka-Gappa / Luiza Ratajczak
2Anatomia: układ nerwowy, krążeniowy, oddechowy; wybrane zagadnienia z fizjologii i fizjopatologii, histologii, farmakologii.Małgorzata Dzierzęcka-Gappa / Anna Kuziemska-Raczyńska lub Luiza Ratajczak
3Podstawy radiologii. Behawior na potrzeby zoofizjoterapii.Michał Skibniewski / Martyna Caban / Monika Galińska-Orzechowska / Iwona Dębska
4Anatomia palpacyjna, wybrane zagadnienia z biomechaniki i patobiomechaniki. / Kinezyterapia pasywna (ćwiczenia bierne i stretching pasywny)Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć
5Masaż: klasyczny, całościowy, sportowy, relaksacyjnyAnna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć lub Justyna Jóźwin-Sekuła
6Masaż – cd.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć lub Justyna Jóźwin-Sekuła
7Kinezyterapia aktywna: ćwiczenia rehabilitacyjne, kinezyterapia psów sportowych, stretching aktywnyMałgorzata Lubkiewicz / Paulina Legieć.
8Wybrane zagadnienia z ortopedii i chirurgii. Badanie pacjenta ortopedycznego.Michał Skibniewski / Michał Dubiel
9Wybrane zagadnienia z neurologii i neurochirurgii. Badanie pacjenta neurologicznegoJacek Sobczyński / Elżbieta Giza
10Badanie pacjenta dla potrzeb zoofizjoterapii. Goniometria. Podstawy protetyki i ortotyki.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Ewelina Sabarna lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska i Agata Rekun-Gregorczyk
11Fizykoterapia: Termoterapia, Światłolecznictwo, Laseroterapia, Sonoterapia, SWT, Elektroterapia, Tecar, Magnetoterapia.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Jagoda Kalinowska lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska i Agata Rekun-Gregorczyk
12Fizykoterapia – cd.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska i Agata Rekun-Gregorczyk
13Fizjoterapia w chirurgii i ortopedii, neurologii. Fizjoterapia psów sportowych.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska
14Powtórzenie materiału. Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska lub Agata Rekun-Gregorczyk lub Paulina Legieć
15Egzamin teoretyczny i praktyczny.

 

Nowa formuła kursu od wiosny 2022:

Nr zjazduTematykaProwadzący
1Anatomia: układ ruchu. Praca na preparatach anatomicznych. Anatomia palpacyjnaMałgorzata Dzierzęcka-Gappa / Luiza Ratajczak
2Anatomia: układ nerwowy, krążeniowy, oddechowy; wybrane zagadnienia z fizjologii i fizjopatologii, histologii, farmakologii.Małgorzata Dzierzęcka-Gappa / Anna Kuziemska-Raczyńska lub Luiza Ratajczak
3Podstawy radiologii. Behawior na potrzeby zoofizjoterapii.Michał Skibniewski / Martyna Caban / Monika Galińska-Orzechowska / Iwona Dębska
4Anatomia palpacyjna, wybrane zagadnienia z biomechaniki i patobiomechaniki. / Kinezyterapia pasywna (ćwiczenia bierne i stretching pasywny)Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć
5Masaż: klasyczny, całościowy, sportowy, relaksacyjnyAnna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć lub Agnieszka Gajownik
6Masaż – cd.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć lub Agnieszka Gajownik
7Kinezyterapia aktywna: ćwiczenia rehabilitacyjne, kinezyterapia psów sportowych, stretching aktywnyMałgorzata Lubkiewicz / Paulina Legieć.
8Wybrane zagadnienia z ortopedii i chirurgii. Badanie pacjenta ortopedycznego.Michał Skibniewski / Michał Dubiel
9Wybrane zagadnienia z neurologii i neurochirurgii. Badanie pacjenta neurologicznegoJacek Sobczyński / Elżbieta Giza
10Badanie pacjenta dla potrzeb zoofizjoterapii. Goniometria. Podstawy protetyki i ortotyki.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Ewelina Sabarna lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska i Agata Rekun-Gregorczyk
11Fizykoterapia: Termoterapia, Światłolecznictwo, Laseroterapia, Sonoterapia, SWT, Elektroterapia, Tecar, Magnetoterapia.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Jagoda Kalinowska lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska i Agata Rekun-Gregorczyk
12Fizykoterapia – cd.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska i Agata Rekun-Gregorczyk
13Fizjoterapia w chirurgii i ortopedii, neurologii. Fizjoterapia psów sportowych.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska
14Powtórzenie materiału. Egzamin teoretyczny oraz praktyczny.Małgorzata Lubkiewicz lub Anna Aksamitowska-Banasiak lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska lub Iwona Dębska
Zapisy

Zgłoszenia na kurs należy dokonać mailowo, poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

Następnie należy oczekiwać zwrotnej informacji mailowej potwierdzającej dostępność miejsca. Dopiero po jej uzyskaniu, w celu potwierdzenia rezerwacji, należy wnieść bezzwrotny zadatek w wysokości 300 zł na numer konta: Studium Fizjoterapii Zwierząt Sp. z o.o. 75 2490 0005 0000 4500 1719 2860 oraz wysłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@zoofizjoterapia.edu.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu SFZ sporządza umowę, która dotrze do Państwa na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Umowę należy podpisać i odesłać.

SFZ zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji miejsca na kursie, jeśli osoba zgłaszająca się nie wniesie w terminie kolejnej płatności, wynikającej z umowy.

Koszt kursu wynosi 8700 zł plus 300 zł bezzwrotnej opłaty wpisowej. Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

Płatność za kurs może być wnoszona w systemie ratalnym, standardowo rozkładamy ją na 5 rat, płatnych średnio co 2 miesiące.