Brak wolnych miejsc na edycję Pies Sportowy

Edycja „sportowcy” – 19-22.09.2024, DOG TOK k/Poznania

Czw          11 – 18
Pt – sob   10 – 17
Niedz        9 – 15

Edycja „seniorzy” – 4-7.11.2024 Warszawa

Pon         12 – 19
Wt – śr   10 – 17
Czw         9 – 15

„Pies Sportowy”

1 DZIEŃ

 • biomechanika ruchu psa – chody, analiza chodów, pojęcie kończyny wiodącej, zmiana kończyny wiodącej, nieprawidłowości w biomechanice ruchu psa sportowego;
 • najpopularniejsze sporty kynologiczne w Polsce – obciążenia w danym sporcie przy konkretnych ćwiczeniach, najczęstsze kontuzje, partie ciała o kluczowym znaczeniu w danej dyscyplinie;
 • sprint, skok, hamowanie – istota przygotowania motorycznego, kluczowe partie ciała, różnice wtechnice skoku;
 • elementy przygotowania motorycznego psiego sportowca z uwzględnieniem dyscyplinkynologicznych;
 • PRAKTYKA: case study – analiza na żywo oraz video częstych problemów motorycznych w najpopularniejszych sportach kynologicznych;

2 DZIEŃ

 • periodyzacja procesu treningowego – umiejscowienie treningu w cyklach, świadome planowanieobjętości i intensywności treningowej, przykłady periodyzacji procesu treningowego u psów sportowych;
 • trening siłowy – hipertrofia mięśniowa, siła maksymalna, moc, wytrzymałość siłowa,wykorzystywanie zbudowanych możliwości do danej dyscypliny sportowej;
 • trening szybkościowy – specyfika włókien mięśniowych u psów pod kątem wysiłków szybkościowych, przejaw szybkości w danym sporcie, szybkość oraz wytrzymałośćszybkościowa w psim sporcie;
 • PRAKTYKA: ćwiczenia siłowe, ćwiczenia szybkościowe, komponowanie jednostek treningowych ukierunkowanych na dane partie mięśniowe pod kątem siłowym, komponowaniejednostek treningowych zawierających element treningu szybkościowego;

3 DZIEŃ

 • koordynacja, propriocepcja u psa sportowego – przygotowanie do treningów i startów w różnych warunkach oraz profilaktyka kontuzji;
 • wytrzymałość – specyficzna do danej dyscypliny sportu, ogólna, poziom wytrzymałości niezbędny psu sportowemu;
 • trening skocznościowy – rodzaje ćwiczeń skocznościowych, ćwiczenia celowane na daną fazę skoku, trening plyometryczny;
 • przerwy, regeneracja, odpoczynek, zmęczenie – wspomaganie regeneracji psa sportowego,planowanie przerw w treningach, ocena stopnia zmęczenia psa;
 • PRAKTYKA: case study, obwody stacyjne w kształtowaniu poszczególnych cech motorycznych(ogólnorozwojowy, siłowy, skocznościowy);

4 DZIEŃ

 • rozpiska treningowa, planowanie treningów, układanie planów treningowych;
 • nagradzanie i proces nauki – precyzja w nagradzaniu, nauka bardziej skomplikowanych zachowań, oferowanie interakcji z przedmiotem, odłożona nagroda;
 • PRAKTYKA: case study, ćwiczenia w okresie powrotu psa po kontuzji (przygotowanie ogólnorozwojowe do powrotu do treningów), ćwiczenia z obciążeniem zewnętrznym, szczenięta przygotowywane do aktywności sportowej;
 • EGZAMIN

 

„Psi senior”

1 DZIEŃ

 • procesy starzenia się i ich wpływ na aktywność oraz komfort codziennego funkcjonowaniapsów;
 • biomechanika ruchu – chody fizjologiczne, zmiany w ruchu spowodowane wiekiem i/lubchorobami, analiza ruchu, deficyty w ruchu; fazy ruchu najbardziej ryzykowne w kontekście aktywności psów starszych, zmiana wzorca ruchu;
 • najczęstsze jednostki chorobowe dotykające układ ruchu u starszych psów – objawy, wpływ na aktywność, przeciwwskazania do ćwiczeń;
 • współpraca na linii lekarz weterynarii -> fizjoterapeuta -> instruktor dogfitness : wielowymiarowepodejście do usprawniania starszych klientów;
 • PRAKTYKA: case study.

2 DZIEŃ:

 • elementy sprawności motorycznej psich seniorów – które elementy są najbardziej podatne na deficyty, wpływ deficytów sprawnościowych na funkcjonowanie;
 • analiza codziennej aktywności ruchowej seniora – ankieta, obserwacja, monitorowanie progresu lub regresu;
 • siła mięśniowa – praktyczne aspekty przejawów siły mięśniowej u psich seniorów, deficyty siłowe, atrofia mięśniowa;
 • koordynacja ruchowa i propriocepcja – praktyczne aspekty koordynacji i propriocepcji u psich seniorów, deficyty neurologiczne;
 • PRAKTYKA: case study, trening proprioceptywny, trening ukierunkowany na przeciwdziałanie zanikom mięśniowym lub na hipertrofię;

3 DZIEŃ

 • psi sportowcy na emeryturze – specyfika z psami trenującymi;
 • wytrzymałość – praktyczne aspekty wytrzymałości u psiego seniora, aspekt kardiologiczny i oddechowy;
 • środowisko domowe i codzienne funkcjonowanie – dostosowanie środowiska, przeciwwskazania i WSKAZANIA do ćwiczeń i samodzielnej aktywności ruchowej na codzień;
 • PRAKTYKA: case study, trening obwodowy w terapii ruchem, nauka nowych zachowań u psiego seniora z ukierunkowaniem na aktywizację neurologiczno-motoryczną;

4 DZIEŃ:

 • komponowanie planu treningowego dla psiego seniora; dostosowanie obciążeń; ocena progresu/regresu;
 • elementy masażu&terapii manualnej do zastosowania w postępowaniu okołotreningowym;
 • regeneracja i wspomaganie międzytreningowe psiego seniora;
 • PRAKTYKA: case study, ćwiczenia mobility&stretching, elementy masażu&terapii manualnej dozastosowania w postępowaniu okołotreningowym;
 • EGZAMIN

Zgłoszenia na kurs należy dokonać mailowo, poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

Następnie należy oczekiwać zwrotnej informacji mailowej potwierdzającej dostępność miejsca. Dopiero po jej uzyskaniu, w celu potwierdzenia rezerwacji, należy wnieść bezzwrotny zadatek w wysokości 300 zł na numer konta: Studium Fizjoterapii Zwierząt Sp. z o.o. 75 2490 0005 0000 4500 1719 2860 oraz wysłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@zoofizjoterapia.edu.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu SFZ sporządza umowę, która dotrze do Państwa na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Umowę należy podpisać i odesłać.

SFZ zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji miejsca na kursie, jeśli osoba zgłaszająca się nie wniesie w terminie kolejnej płatności, wynikającej z umowy.

Koszt kursu wynosi 1900 zł plus 300 zł opłaty wpisowej. Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

Płatności za kurs można dokonać w dwóch ratach: 800 zł przy zapisie, reszta w przeciągu kolejnych 3 miesięcy, nie później jednak niż 2 miesiące przed datą rozpoczęcia kursu.

Informacje ogólne
Terminarz

Brak wolnych miejsc na edycję Pies Sportowy

Edycja „sportowcy” – 19-22.09.2024, DOG TOK k/Poznania

Czw          11 – 18
Pt – sob   10 – 17
Niedz        9 – 15

Edycja „seniorzy” – 4-7.11.2024 Warszawa

Pon         12 – 19
Wt – śr   10 – 17
Czw         9 – 15

Program

„Pies Sportowy”

1 DZIEŃ

 • biomechanika ruchu psa – chody, analiza chodów, pojęcie kończyny wiodącej, zmiana kończyny wiodącej, nieprawidłowości w biomechanice ruchu psa sportowego;
 • najpopularniejsze sporty kynologiczne w Polsce – obciążenia w danym sporcie przy konkretnych ćwiczeniach, najczęstsze kontuzje, partie ciała o kluczowym znaczeniu w danej dyscyplinie;
 • sprint, skok, hamowanie – istota przygotowania motorycznego, kluczowe partie ciała, różnice wtechnice skoku;
 • elementy przygotowania motorycznego psiego sportowca z uwzględnieniem dyscyplinkynologicznych;
 • PRAKTYKA: case study – analiza na żywo oraz video częstych problemów motorycznych w najpopularniejszych sportach kynologicznych;

2 DZIEŃ

 • periodyzacja procesu treningowego – umiejscowienie treningu w cyklach, świadome planowanieobjętości i intensywności treningowej, przykłady periodyzacji procesu treningowego u psów sportowych;
 • trening siłowy – hipertrofia mięśniowa, siła maksymalna, moc, wytrzymałość siłowa,wykorzystywanie zbudowanych możliwości do danej dyscypliny sportowej;
 • trening szybkościowy – specyfika włókien mięśniowych u psów pod kątem wysiłków szybkościowych, przejaw szybkości w danym sporcie, szybkość oraz wytrzymałośćszybkościowa w psim sporcie;
 • PRAKTYKA: ćwiczenia siłowe, ćwiczenia szybkościowe, komponowanie jednostek treningowych ukierunkowanych na dane partie mięśniowe pod kątem siłowym, komponowaniejednostek treningowych zawierających element treningu szybkościowego;

3 DZIEŃ

 • koordynacja, propriocepcja u psa sportowego – przygotowanie do treningów i startów w różnych warunkach oraz profilaktyka kontuzji;
 • wytrzymałość – specyficzna do danej dyscypliny sportu, ogólna, poziom wytrzymałości niezbędny psu sportowemu;
 • trening skocznościowy – rodzaje ćwiczeń skocznościowych, ćwiczenia celowane na daną fazę skoku, trening plyometryczny;
 • przerwy, regeneracja, odpoczynek, zmęczenie – wspomaganie regeneracji psa sportowego,planowanie przerw w treningach, ocena stopnia zmęczenia psa;
 • PRAKTYKA: case study, obwody stacyjne w kształtowaniu poszczególnych cech motorycznych(ogólnorozwojowy, siłowy, skocznościowy);

4 DZIEŃ

 • rozpiska treningowa, planowanie treningów, układanie planów treningowych;
 • nagradzanie i proces nauki – precyzja w nagradzaniu, nauka bardziej skomplikowanych zachowań, oferowanie interakcji z przedmiotem, odłożona nagroda;
 • PRAKTYKA: case study, ćwiczenia w okresie powrotu psa po kontuzji (przygotowanie ogólnorozwojowe do powrotu do treningów), ćwiczenia z obciążeniem zewnętrznym, szczenięta przygotowywane do aktywności sportowej;
 • EGZAMIN

 

„Psi senior”

1 DZIEŃ

 • procesy starzenia się i ich wpływ na aktywność oraz komfort codziennego funkcjonowaniapsów;
 • biomechanika ruchu – chody fizjologiczne, zmiany w ruchu spowodowane wiekiem i/lubchorobami, analiza ruchu, deficyty w ruchu; fazy ruchu najbardziej ryzykowne w kontekście aktywności psów starszych, zmiana wzorca ruchu;
 • najczęstsze jednostki chorobowe dotykające układ ruchu u starszych psów – objawy, wpływ na aktywność, przeciwwskazania do ćwiczeń;
 • współpraca na linii lekarz weterynarii -> fizjoterapeuta -> instruktor dogfitness : wielowymiarowepodejście do usprawniania starszych klientów;
 • PRAKTYKA: case study.

2 DZIEŃ:

 • elementy sprawności motorycznej psich seniorów – które elementy są najbardziej podatne na deficyty, wpływ deficytów sprawnościowych na funkcjonowanie;
 • analiza codziennej aktywności ruchowej seniora – ankieta, obserwacja, monitorowanie progresu lub regresu;
 • siła mięśniowa – praktyczne aspekty przejawów siły mięśniowej u psich seniorów, deficyty siłowe, atrofia mięśniowa;
 • koordynacja ruchowa i propriocepcja – praktyczne aspekty koordynacji i propriocepcji u psich seniorów, deficyty neurologiczne;
 • PRAKTYKA: case study, trening proprioceptywny, trening ukierunkowany na przeciwdziałanie zanikom mięśniowym lub na hipertrofię;

3 DZIEŃ

 • psi sportowcy na emeryturze – specyfika z psami trenującymi;
 • wytrzymałość – praktyczne aspekty wytrzymałości u psiego seniora, aspekt kardiologiczny i oddechowy;
 • środowisko domowe i codzienne funkcjonowanie – dostosowanie środowiska, przeciwwskazania i WSKAZANIA do ćwiczeń i samodzielnej aktywności ruchowej na codzień;
 • PRAKTYKA: case study, trening obwodowy w terapii ruchem, nauka nowych zachowań u psiego seniora z ukierunkowaniem na aktywizację neurologiczno-motoryczną;

4 DZIEŃ:

 • komponowanie planu treningowego dla psiego seniora; dostosowanie obciążeń; ocena progresu/regresu;
 • elementy masażu&terapii manualnej do zastosowania w postępowaniu okołotreningowym;
 • regeneracja i wspomaganie międzytreningowe psiego seniora;
 • PRAKTYKA: case study, ćwiczenia mobility&stretching, elementy masażu&terapii manualnej dozastosowania w postępowaniu okołotreningowym;
 • EGZAMIN
Zapisy

Zgłoszenia na kurs należy dokonać mailowo, poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

Następnie należy oczekiwać zwrotnej informacji mailowej potwierdzającej dostępność miejsca. Dopiero po jej uzyskaniu, w celu potwierdzenia rezerwacji, należy wnieść bezzwrotny zadatek w wysokości 300 zł na numer konta: Studium Fizjoterapii Zwierząt Sp. z o.o. 75 2490 0005 0000 4500 1719 2860 oraz wysłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@zoofizjoterapia.edu.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu SFZ sporządza umowę, która dotrze do Państwa na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Umowę należy podpisać i odesłać.

SFZ zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji miejsca na kursie, jeśli osoba zgłaszająca się nie wniesie w terminie kolejnej płatności, wynikającej z umowy.

Koszt kursu wynosi 1900 zł plus 300 zł opłaty wpisowej. Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

Płatności za kurs można dokonać w dwóch ratach: 800 zł przy zapisie, reszta w przeciągu kolejnych 3 miesięcy, nie później jednak niż 2 miesiące przed datą rozpoczęcia kursu.

Kurs rozwijający dla Instruktorów Fitnessu dla Psów, Fitness level II

 

Kurs jest skierowany do absolwentów Kursu instruktora fitnessu dla psów level I.

 • 4-ro dniowy, intensywny kurs, składa się z 27 h zegarowych zajęć.
 • Grupa dydaktyczna składa się z 25 osób.
 • Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny, przy czym przeważają ćwiczenia praktyczne.
 • Słuchacze otrzymują przed każdym zjazdem pakiet niezbędnych materiałów.
 • Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

 

Kurs poprowadzi Paula Gumińska wraz z instruktorem pomocniczym

Paula Gumińska – fizjoterapeuta, zoofizjoterapeuta, instruktor fitness i nauczycielka wychowania fizycznego. Absolwentka kierunku Fizjoterapia na AWF w Poznaniu, aktualnie studentka kierunku Wychowania Fizycznego na AWF w Poznaniu.

Aktywna zawodniczka i instruktorka sportów kynologicznych: Dogfrisbee oraz Agility. W całej Polsce prowadzi liczne seminaria dotyczące takich tematów jak między innymi: motywacja czy struktury treningu psa sportowego.

Więcej o Pauli: https://iwszystkojasne-bc.weebly.com/

 

Dwie lokalizacje kursu:

Sportowiec: Poznań – Ośrodek DOK TOK, miejscowość Bure (pod Poznaniem)

Senior: Warszawa – szczegółowa lokalizacja znana będzie w późniejszym terminie

Koszt uczestnictwa w kursie: 1900 zł plus 300 zł opłaty wpisowej.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

 

Decyduje kolejność zgłoszeń.