Kurs jest kierowany do wszystkich osób, które z racji zainteresowań lub też wykonywanej pracy, pragną zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na przeprowadzenie profesjonalnych zajęć fitnessu dla psów, ułożenie indywidualnego planu treningu, dobranie i przeprowadzenie odpowiednich zajęć ćwiczeń fizycznych/ruchowych z psami.
 
Kurs jest dedykowany m. in. zoofizjoterapeutom, technikom weterynarii, zootechnikom, zoopsychologom, hodowcom, petsitterom, dogoterapeutom, osobom zajmującym się szkoleniem, jak również właścicielom zwierząt, wszystkim osobom, które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu odpowiedniego treningu ćwiczeń fizycznych/ruchowych z psami.
 
Kurs składa się z czterech zjazdów weekendowych lub, w przypadku edycji intensywnej, siedmiu dni ciągiem (łącznie 52 h zegarowych zajęć dydaktycznych).
 
Grupa dydaktyczna liczy maksymalnie 14 osób. 
 
Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny, przy czym przeważają ćwiczenia praktyczne. 
 
Od kandydatów wymagamy minimum wykształcenia średniego, dobrej kondycji fizycznej oraz wygodnego stroju umożliwiającego aktywny udział w zajęciach ze zwierzętami.
 
Słuchacze otrzymują przed każdym zjazdem pakiet niezbędnych materiałów.

Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN

Kurs poprowadzi Paula Gumińska, fizjoterapeuta, zoofizjoterapeuta, instruktor fitness i nauczycielka wychowania fizycznego. Absolwentka kierunku Fizjoterapia na AWF w Poznaniu, aktualnie studentka kierunku Wychowania Fizycznego na AWF w Poznaniu.
Aktywna zawodniczka i instruktorka sportów kynologicznych: Dogfrisbee oraz Agility. W całej Polsce prowadzi liczne seminaria dotyczące takich tematów jak między innymi: motywacja czy struktury treningu psa sportowego.
Więcej o Pauli: https://iwszystkojasne-bc.weebly.com/bio.html
 
Dwie lokalizacje kursu:

Warszawa: Kurs odbywa się  w salach szkoleniowych Studium Fizjoterapii Zwierząt, ul. Łopuszańska 91.
Poznań: Miejscowość Bure (obok Czerniejewa, pod Poznaniem)

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 2950 zł plus 300 zł bezzwrotnej opłaty wpisowej.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

I ZJAZD
1 dzień:
– Anatomia i fizjologia układu ruchu – ujęcie funkcjonalne.
– Przedtreningowa ocena psa – palpacja i funkcjonalna ocena ruchu, analiza video.
– PRAKTYKA – przedtreningowa ocena psa.
– Sporty kynologiczne – najpopularniejsze sporty kynologiczne, podstawowa specyfika obciążeń treningowych, zagrożenia wynikające z konkretnego ruchu, wpływ specyfiki sportu na trening uzupełniający.
2 dzień:
– Metodyka treningu fizycznego/sportowego – cykle treningowe, kompensacja, superkompensacja.
– Zalety regularnej aktywności fizycznej – krótko i długoterminowe.
– Składowe przygotowania motorycznego
– Poziom aktywności fizycznej psa i jego wpływ na trening uzupełniający.
– Potrzeby/cele/docelowa aktywność psa – dobór odpowiedniego treningu.
II ZJAZD
1 dzień:
– Podstawy uczenia się psa – sposoby nauki nowych zachowań (naprowadzanie, kształtowanie, itp.), rola motywacji w procesie treningowym.
– Podstawowe filary ćwiczeń dogfitness – kanon podstawowych zachowań/sztuczek oraz ich korzyści, późniejsze wykorzystanie, wskazania/przeciwwskazania.
– PRAKTYKA – podstawowe ćwiczenia dogfitness.
2 dzień:
– Postępowanie okołotreningowe – warm up, cool down, stretching.
– Metody komponowania jednostki treningowej – trening obwodowy, stacyjny, interwałowy, techniczny, itp.
– Wykorzystanie codziennej aktywności spacerowej do treningu uzupełniającego.
– PRAKTYKA – komponowanie pojedynczej jednostki treningowej.
III ZJAZD
1 dzień:
– Ćwiczenia uzupełniające celowane na dane umiejętności motoryczne i partie ciała.
– Specjalistyczne typy treningów: z obciążeniem, plyometryczny, szybkościowy, trening proprioceptywny.
– PRAKTYKA z psami.
2 dzień:
– Komponowanie planu treningowego, przykładowe plany (senior, uzupełnienie codziennej aktywności fizycznej, sportowiec).
– Ewaluacja procesu treningowego – zmiany obciążeń, progresywność treningu.
– Prowadzenie dzienniczka treningowego – wstępna ocena aktywności psa + ewaluacja w czasie programu treningowego, istotne zmienne w zapiskach właścicieli.
IV ZJAZD
1 dzień:
– Prowadzenie zajęć z klientem.
– Powtórzenie wiadomości.
2 dzień:
– Egzamin kończący kurs.

Brak wolnych miejsc na wszystkich edycjach w 2024 roku

Intensywny kurs wiosenny w Poznaniu:
Termin: 18-24.03.2024
Godziny:
Poniedziałek 11-18
Wtorek-Piątek 10-18
Sobota 10-17
Niedziela 9-15

Intensywny kurs w Poznaniu (edycja dodatkowa):
Termin: 29.04-05.05.2024
Godziny:
Poniedziałek 11-18
Wtorek-Piątek 10-18
Sobota 10-17
Niedziela 9-15

Intensywny kurs letni w Warszawie:
Termin: 01-07.07.2024

Godziny:
Poniedziałek 11-18
Wtorek-Piątek 10-18
Sobota 10-17
Niedziela 9-15

 

Terminarz kursów w trybie zwykłym:

Numer zjazduZima 2024 WarszawaJesień 2024 Warszawa
120-21.01.202415-17.11.2024
203-04.02.202422-24.11.2024
317-18.02.202407-08.12.2024
424-25.02.2024

Godziny zajęć Zima 2024:
sobota 11.00 – 18.00
niedziela 9.00 – 15.00

Godziny zajęć Jesień 2024:
piątek 12.00 – 19.00
sobota 10.00 – 17.00
niedziela 9.00 – 15.00

Zgłoszenia na kurs należy dokonać mailowo, poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

Następnie należy oczekiwać zwrotnej informacji mailowej potwierdzającej dostępność miejsca. Dopiero po po jej uzyskaniu, w celu potwierdzenia rezerwacji, należy wnieść bezzwrotny zadatek w wysokości 300 zł na numer konta: Studium Fizjoterapii Zwierząt Sp. z o.o. 75 2490 0005 0000 4500 1719 2860 oraz wysłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@zoofizjoterapia.edu.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu SFZ sporządza umowę, która dotrze do Państwa na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Umowę należy podpisać i odesłać.

SFZ zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji miejsca na kursie, jeśli osoba zgłaszająca się nie wniesie w terminie kolejnej płatności, wynikającej z umowy.

Koszt kursu wynosi 2950 zł plus 300 zł bezzwrotnej opłaty wpisowej. Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

Płatności za kurs można dokonać w dwóch ratach: 1500 zł w ciągu dwóch tygodni od wpłaty wpisowego, reszta w przeciągu kolejnych 3 miesięcy, nie później jednak niż 2 miesiące przed datą rozpoczęcia kursu.

Informacje Ogólne
Kurs jest kierowany do wszystkich osób, które z racji zainteresowań lub też wykonywanej pracy, pragną zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na przeprowadzenie profesjonalnych zajęć fitnessu dla psów, ułożenie indywidualnego planu treningu, dobranie i przeprowadzenie odpowiednich zajęć ćwiczeń fizycznych/ruchowych z psami.
 
Kurs jest dedykowany m. in. zoofizjoterapeutom, technikom weterynarii, zootechnikom, zoopsychologom, hodowcom, petsitterom, dogoterapeutom, osobom zajmującym się szkoleniem, jak również właścicielom zwierząt, wszystkim osobom, które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu odpowiedniego treningu ćwiczeń fizycznych/ruchowych z psami.
 
Kurs składa się z czterech zjazdów weekendowych lub, w przypadku edycji intensywnej, siedmiu dni ciągiem (łącznie 52 h zegarowych zajęć dydaktycznych).
 
Grupa dydaktyczna liczy maksymalnie 14 osób. 
 
Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny, przy czym przeważają ćwiczenia praktyczne. 
 
Od kandydatów wymagamy minimum wykształcenia średniego, dobrej kondycji fizycznej oraz wygodnego stroju umożliwiającego aktywny udział w zajęciach ze zwierzętami.
 
Słuchacze otrzymują przed każdym zjazdem pakiet niezbędnych materiałów.

Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN

Kurs poprowadzi Paula Gumińska, fizjoterapeuta, zoofizjoterapeuta, instruktor fitness i nauczycielka wychowania fizycznego. Absolwentka kierunku Fizjoterapia na AWF w Poznaniu, aktualnie studentka kierunku Wychowania Fizycznego na AWF w Poznaniu.
Aktywna zawodniczka i instruktorka sportów kynologicznych: Dogfrisbee oraz Agility. W całej Polsce prowadzi liczne seminaria dotyczące takich tematów jak między innymi: motywacja czy struktury treningu psa sportowego.
Więcej o Pauli: https://iwszystkojasne-bc.weebly.com/bio.html
 
Dwie lokalizacje kursu:

Warszawa: Kurs odbywa się  w salach szkoleniowych Studium Fizjoterapii Zwierząt, ul. Łopuszańska 91.
Poznań: Miejscowość Bure (obok Czerniejewa, pod Poznaniem)

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 2950 zł plus 300 zł bezzwrotnej opłaty wpisowej.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program

I ZJAZD
1 dzień:
– Anatomia i fizjologia układu ruchu – ujęcie funkcjonalne.
– Przedtreningowa ocena psa – palpacja i funkcjonalna ocena ruchu, analiza video.
– PRAKTYKA – przedtreningowa ocena psa.
– Sporty kynologiczne – najpopularniejsze sporty kynologiczne, podstawowa specyfika obciążeń treningowych, zagrożenia wynikające z konkretnego ruchu, wpływ specyfiki sportu na trening uzupełniający.
2 dzień:
– Metodyka treningu fizycznego/sportowego – cykle treningowe, kompensacja, superkompensacja.
– Zalety regularnej aktywności fizycznej – krótko i długoterminowe.
– Składowe przygotowania motorycznego
– Poziom aktywności fizycznej psa i jego wpływ na trening uzupełniający.
– Potrzeby/cele/docelowa aktywność psa – dobór odpowiedniego treningu.
II ZJAZD
1 dzień:
– Podstawy uczenia się psa – sposoby nauki nowych zachowań (naprowadzanie, kształtowanie, itp.), rola motywacji w procesie treningowym.
– Podstawowe filary ćwiczeń dogfitness – kanon podstawowych zachowań/sztuczek oraz ich korzyści, późniejsze wykorzystanie, wskazania/przeciwwskazania.
– PRAKTYKA – podstawowe ćwiczenia dogfitness.
2 dzień:
– Postępowanie okołotreningowe – warm up, cool down, stretching.
– Metody komponowania jednostki treningowej – trening obwodowy, stacyjny, interwałowy, techniczny, itp.
– Wykorzystanie codziennej aktywności spacerowej do treningu uzupełniającego.
– PRAKTYKA – komponowanie pojedynczej jednostki treningowej.
III ZJAZD
1 dzień:
– Ćwiczenia uzupełniające celowane na dane umiejętności motoryczne i partie ciała.
– Specjalistyczne typy treningów: z obciążeniem, plyometryczny, szybkościowy, trening proprioceptywny.
– PRAKTYKA z psami.
2 dzień:
– Komponowanie planu treningowego, przykładowe plany (senior, uzupełnienie codziennej aktywności fizycznej, sportowiec).
– Ewaluacja procesu treningowego – zmiany obciążeń, progresywność treningu.
– Prowadzenie dzienniczka treningowego – wstępna ocena aktywności psa + ewaluacja w czasie programu treningowego, istotne zmienne w zapiskach właścicieli.
IV ZJAZD
1 dzień:
– Prowadzenie zajęć z klientem.
– Powtórzenie wiadomości.
2 dzień:
– Egzamin kończący kurs.

Terminarz

Brak wolnych miejsc na wszystkich edycjach w 2024 roku

Intensywny kurs wiosenny w Poznaniu:
Termin: 18-24.03.2024
Godziny:
Poniedziałek 11-18
Wtorek-Piątek 10-18
Sobota 10-17
Niedziela 9-15

Intensywny kurs w Poznaniu (edycja dodatkowa):
Termin: 29.04-05.05.2024
Godziny:
Poniedziałek 11-18
Wtorek-Piątek 10-18
Sobota 10-17
Niedziela 9-15

Intensywny kurs letni w Warszawie:
Termin: 01-07.07.2024

Godziny:
Poniedziałek 11-18
Wtorek-Piątek 10-18
Sobota 10-17
Niedziela 9-15

 

Terminarz kursów w trybie zwykłym:

Numer zjazduZima 2024 WarszawaJesień 2024 Warszawa
120-21.01.202415-17.11.2024
203-04.02.202422-24.11.2024
317-18.02.202407-08.12.2024
424-25.02.2024

Godziny zajęć Zima 2024:
sobota 11.00 – 18.00
niedziela 9.00 – 15.00

Godziny zajęć Jesień 2024:
piątek 12.00 – 19.00
sobota 10.00 – 17.00
niedziela 9.00 – 15.00

Zapisy

Zgłoszenia na kurs należy dokonać mailowo, poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

Następnie należy oczekiwać zwrotnej informacji mailowej potwierdzającej dostępność miejsca. Dopiero po po jej uzyskaniu, w celu potwierdzenia rezerwacji, należy wnieść bezzwrotny zadatek w wysokości 300 zł na numer konta: Studium Fizjoterapii Zwierząt Sp. z o.o. 75 2490 0005 0000 4500 1719 2860 oraz wysłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@zoofizjoterapia.edu.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu SFZ sporządza umowę, która dotrze do Państwa na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Umowę należy podpisać i odesłać.

SFZ zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji miejsca na kursie, jeśli osoba zgłaszająca się nie wniesie w terminie kolejnej płatności, wynikającej z umowy.

Koszt kursu wynosi 2950 zł plus 300 zł bezzwrotnej opłaty wpisowej. Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

Płatności za kurs można dokonać w dwóch ratach: 1500 zł w ciągu dwóch tygodni od wpłaty wpisowego, reszta w przeciągu kolejnych 3 miesięcy, nie później jednak niż 2 miesiące przed datą rozpoczęcia kursu.