Kurs rozwijający dla Instruktorów Fitnessu dla Psów, Fitness level II

 

Kurs jest skierowany do absolwentów Kursu instruktora fitnessu dla psów level I, którzy ukończyli kurs w 2021 roku i wcześniej

 • 4-ro dniowy, intensywny kurs, składa się z 27 h zegarowych zajęć.
 • Grupa dydaktyczna składa się z 25 osób.
 • Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny, przy czym przeważają ćwiczenia praktyczne.
 • Słuchacze otrzymują przed każdym zjazdem pakiet niezbędnych materiałów.
 • Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

 

Kurs poprowadzi Paula Gumińska wraz z instruktorem pomocniczym

Paula Gumińska – fizjoterapeuta, zoofizjoterapeuta, instruktor fitness i nauczycielka wychowania fizycznego. Absolwentka kierunku Fizjoterapia na AWF w Poznaniu, aktualnie studentka kierunku Wychowania Fizycznego na AWF w Poznaniu.

Aktywna zawodniczka i instruktorka sportów kynologicznych: Dogfrisbee oraz Agility. W całej Polsce prowadzi liczne seminaria dotyczące takich tematów jak między innymi: motywacja czy struktury treningu psa sportowego.

Więcej o Pauli: https://iwszystkojasne-bc.weebly.com/

 

Dwie lokalizacje kursu:

Poznań: Ośrodek DOK TOK, miejscowość Bure (pod Poznaniem)

Wrocław – informacje wkrótce

Koszt uczestnictwa w kursie: 1900 zł plus 300 zł opłaty wpisowej.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Edycja „sportowcy” – 21-24.09.2023, DOG TOK k/Poznania

Czw          11 – 18
Pt – sob   10 – 17
Niedz        9 – 15

Edycja „seniorzy” – 9-12.12.2023, Wrocław

Sob                  11 – 18
Niedz – pon   10 – 17
Wt                    9 – 15

„Pies Sportowy”

1 DZIEŃ

 • biomechanika ruchu psa – chody, analiza chodów, pojęcie kończyny wiodącej, zmiana kończyny wiodącej, nieprawidłowości w biomechanice ruchu psa sportowego;
 • najpopularniejsze sporty kynologiczne w Polsce – obciążenia w danym sporcie przy konkretnych ćwiczeniach, najczęstsze kontuzje, partie ciała o kluczowym znaczeniu w danej dyscyplinie;
 • sprint, skok, hamowanie – istota przygotowania motorycznego, kluczowe partie ciała, różnice wtechnice skoku;
 • elementy przygotowania motorycznego psiego sportowca z uwzględnieniem dyscyplinkynologicznych;
 • PRAKTYKA: case study – analiza na żywo oraz video częstych problemów motorycznych w najpopularniejszych sportach kynologicznych;

2 DZIEŃ

 • periodyzacja procesu treningowego – umiejscowienie treningu w cyklach, świadome planowanieobjętości i intensywności treningowej, przykłady periodyzacji procesu treningowego u psów sportowych;
 • trening siłowy – hipertrofia mięśniowa, siła maksymalna, moc, wytrzymałość siłowa,wykorzystywanie zbudowanych możliwości do danej dyscypliny sportowej;
 • trening szybkościowy – specyfika włókien mięśniowych u psów pod kątem wysiłków szybkościowych, przejaw szybkości w danym sporcie, szybkość oraz wytrzymałośćszybkościowa w psim sporcie;
 • PRAKTYKA: ćwiczenia siłowe, ćwiczenia szybkościowe, komponowanie jednostek treningowych ukierunkowanych na dane partie mięśniowe pod kątem siłowym, komponowaniejednostek treningowych zawierających element treningu szybkościowego;

3 DZIEŃ

 • koordynacja, propriocepcja u psa sportowego – przygotowanie do treningów i startów w różnych warunkach oraz profilaktyka kontuzji;
 • wytrzymałość – specyficzna do danej dyscypliny sportu, ogólna, poziom wytrzymałości niezbędny psu sportowemu;
 • trening skocznościowy – rodzaje ćwiczeń skocznościowych, ćwiczenia celowane na daną fazę skoku, trening plyometryczny;
 • przerwy, regeneracja, odpoczynek, zmęczenie – wspomaganie regeneracji psa sportowego,planowanie przerw w treningach, ocena stopnia zmęczenia psa;
 • PRAKTYKA: case study, obwody stacyjne w kształtowaniu poszczególnych cech motorycznych(ogólnorozwojowy, siłowy, skocznościowy);

4 DZIEŃ

 • rozpiska treningowa, planowanie treningów, układanie planów treningowych;
 • nagradzanie i proces nauki – precyzja w nagradzaniu, nauka bardziej skomplikowanych zachowań, oferowanie interakcji z przedmiotem, odłożona nagroda;
 • PRAKTYKA: case study, ćwiczenia w okresie powrotu psa po kontuzji (przygotowanie ogólnorozwojowe do powrotu do treningów), ćwiczenia z obciążeniem zewnętrznym, szczenięta przygotowywane do aktywności sportowej;
 • EGZAMIN

 

„Psi senior”

1 DZIEŃ

 • procesy starzenia się i ich wpływ na aktywność oraz komfort codziennego funkcjonowaniapsów;
 • biomechanika ruchu – chody fizjologiczne, zmiany w ruchu spowodowane wiekiem i/lubchorobami, analiza ruchu, deficyty w ruchu; fazy ruchu najbardziej ryzykowne w kontekście aktywności psów starszych, zmiana wzorca ruchu;
 • najczęstsze jednostki chorobowe dotykające układ ruchu u starszych psów – objawy, wpływ na aktywność, przeciwwskazania do ćwiczeń;
 • współpraca na linii lekarz weterynarii -> fizjoterapeuta -> instruktor dogfitness : wielowymiarowepodejście do usprawniania starszych klientów;
 • PRAKTYKA: case study.

2 DZIEŃ:

 • elementy sprawności motorycznej psich seniorów – które elementy są najbardziej podatne na deficyty, wpływ deficytów sprawnościowych na funkcjonowanie;
 • analiza codziennej aktywności ruchowej seniora – ankieta, obserwacja, monitorowanie progresu lub regresu;
 • siła mięśniowa – praktyczne aspekty przejawów siły mięśniowej u psich seniorów, deficyty siłowe, atrofia mięśniowa;
 • koordynacja ruchowa i propriocepcja – praktyczne aspekty koordynacji i propriocepcji u psich seniorów, deficyty neurologiczne;
 • PRAKTYKA: case study, trening proprioceptywny, trening ukierunkowany na przeciwdziałanie zanikom mięśniowym lub na hipertrofię;

3 DZIEŃ

 • psi sportowcy na emeryturze – specyfika z psami trenującymi;
 • wytrzymałość – praktyczne aspekty wytrzymałości u psiego seniora, aspekt kardiologiczny i oddechowy;
 • środowisko domowe i codzienne funkcjonowanie – dostosowanie środowiska, przeciwwskazania i WSKAZANIA do ćwiczeń i samodzielnej aktywności ruchowej na codzień;
 • PRAKTYKA: case study, trening obwodowy w terapii ruchem, nauka nowych zachowań u psiego seniora z ukierunkowaniem na aktywizację neurologiczno-motoryczną;

4 DZIEŃ:

 • komponowanie planu treningowego dla psiego seniora; dostosowanie obciążeń; ocena progresu/regresu;
 • elementy masażu&terapii manualnej do zastosowania w postępowaniu okołotreningowym;
 • regeneracja i wspomaganie międzytreningowe psiego seniora;
 • PRAKTYKA: case study, ćwiczenia mobility&stretching, elementy masażu&terapii manualnej dozastosowania w postępowaniu okołotreningowym;
 • EGZAMIN

UWAGA!!! Formularz zgłoszeniowy stanie się aktywny w dniu 1.02.2023 o godz. 21! Przed tym terminem nie przyjmujemy zgłoszeń.

Zgłoszenia na kurs należy dokonać mailowo, poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

Następnie należy oczekiwać zwrotnej informacji mailowej potwierdzającej dostępność miejsca. Dopiero po jej uzyskaniu, w celu potwierdzenia rezerwacji, należy wnieść bezzwrotny zadatek w wysokości 300 zł na numer konta: Studium Fizjoterapii Zwierząt Sp. z o.o. 75 2490 0005 0000 4500 1719 2860 oraz wysłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@zoofizjoterapia.edu.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu SFZ sporządza umowę, która dotrze do Państwa na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Umowę należy podpisać i odesłać.

SFZ zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji miejsca na kursie, jeśli osoba zgłaszająca się nie wniesie w terminie kolejnej płatności, wynikającej z umowy.

Koszt kursu wynosi 1900 zł plus 300 zł opłaty wpisowej. Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

Płatności za kurs można dokonać w dwóch ratach: 800 zł przy zapisie, reszta w przeciągu kolejnych 3 miesięcy, nie później jednak niż 2 miesiące przed datą rozpoczęcia kursu.

Informacje ogólne

Kurs rozwijający dla Instruktorów Fitnessu dla Psów, Fitness level II

 

Kurs jest skierowany do absolwentów Kursu instruktora fitnessu dla psów level I, którzy ukończyli kurs w 2021 roku i wcześniej

 • 4-ro dniowy, intensywny kurs, składa się z 27 h zegarowych zajęć.
 • Grupa dydaktyczna składa się z 25 osób.
 • Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny, przy czym przeważają ćwiczenia praktyczne.
 • Słuchacze otrzymują przed każdym zjazdem pakiet niezbędnych materiałów.
 • Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

 

Kurs poprowadzi Paula Gumińska wraz z instruktorem pomocniczym

Paula Gumińska – fizjoterapeuta, zoofizjoterapeuta, instruktor fitness i nauczycielka wychowania fizycznego. Absolwentka kierunku Fizjoterapia na AWF w Poznaniu, aktualnie studentka kierunku Wychowania Fizycznego na AWF w Poznaniu.

Aktywna zawodniczka i instruktorka sportów kynologicznych: Dogfrisbee oraz Agility. W całej Polsce prowadzi liczne seminaria dotyczące takich tematów jak między innymi: motywacja czy struktury treningu psa sportowego.

Więcej o Pauli: https://iwszystkojasne-bc.weebly.com/

 

Dwie lokalizacje kursu:

Poznań: Ośrodek DOK TOK, miejscowość Bure (pod Poznaniem)

Wrocław – informacje wkrótce

Koszt uczestnictwa w kursie: 1900 zł plus 300 zł opłaty wpisowej.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminarz

Edycja „sportowcy” – 21-24.09.2023, DOG TOK k/Poznania

Czw          11 – 18
Pt – sob   10 – 17
Niedz        9 – 15

Edycja „seniorzy” – 9-12.12.2023, Wrocław

Sob                  11 – 18
Niedz – pon   10 – 17
Wt                    9 – 15

Program

„Pies Sportowy”

1 DZIEŃ

 • biomechanika ruchu psa – chody, analiza chodów, pojęcie kończyny wiodącej, zmiana kończyny wiodącej, nieprawidłowości w biomechanice ruchu psa sportowego;
 • najpopularniejsze sporty kynologiczne w Polsce – obciążenia w danym sporcie przy konkretnych ćwiczeniach, najczęstsze kontuzje, partie ciała o kluczowym znaczeniu w danej dyscyplinie;
 • sprint, skok, hamowanie – istota przygotowania motorycznego, kluczowe partie ciała, różnice wtechnice skoku;
 • elementy przygotowania motorycznego psiego sportowca z uwzględnieniem dyscyplinkynologicznych;
 • PRAKTYKA: case study – analiza na żywo oraz video częstych problemów motorycznych w najpopularniejszych sportach kynologicznych;

2 DZIEŃ

 • periodyzacja procesu treningowego – umiejscowienie treningu w cyklach, świadome planowanieobjętości i intensywności treningowej, przykłady periodyzacji procesu treningowego u psów sportowych;
 • trening siłowy – hipertrofia mięśniowa, siła maksymalna, moc, wytrzymałość siłowa,wykorzystywanie zbudowanych możliwości do danej dyscypliny sportowej;
 • trening szybkościowy – specyfika włókien mięśniowych u psów pod kątem wysiłków szybkościowych, przejaw szybkości w danym sporcie, szybkość oraz wytrzymałośćszybkościowa w psim sporcie;
 • PRAKTYKA: ćwiczenia siłowe, ćwiczenia szybkościowe, komponowanie jednostek treningowych ukierunkowanych na dane partie mięśniowe pod kątem siłowym, komponowaniejednostek treningowych zawierających element treningu szybkościowego;

3 DZIEŃ

 • koordynacja, propriocepcja u psa sportowego – przygotowanie do treningów i startów w różnych warunkach oraz profilaktyka kontuzji;
 • wytrzymałość – specyficzna do danej dyscypliny sportu, ogólna, poziom wytrzymałości niezbędny psu sportowemu;
 • trening skocznościowy – rodzaje ćwiczeń skocznościowych, ćwiczenia celowane na daną fazę skoku, trening plyometryczny;
 • przerwy, regeneracja, odpoczynek, zmęczenie – wspomaganie regeneracji psa sportowego,planowanie przerw w treningach, ocena stopnia zmęczenia psa;
 • PRAKTYKA: case study, obwody stacyjne w kształtowaniu poszczególnych cech motorycznych(ogólnorozwojowy, siłowy, skocznościowy);

4 DZIEŃ

 • rozpiska treningowa, planowanie treningów, układanie planów treningowych;
 • nagradzanie i proces nauki – precyzja w nagradzaniu, nauka bardziej skomplikowanych zachowań, oferowanie interakcji z przedmiotem, odłożona nagroda;
 • PRAKTYKA: case study, ćwiczenia w okresie powrotu psa po kontuzji (przygotowanie ogólnorozwojowe do powrotu do treningów), ćwiczenia z obciążeniem zewnętrznym, szczenięta przygotowywane do aktywności sportowej;
 • EGZAMIN

 

„Psi senior”

1 DZIEŃ

 • procesy starzenia się i ich wpływ na aktywność oraz komfort codziennego funkcjonowaniapsów;
 • biomechanika ruchu – chody fizjologiczne, zmiany w ruchu spowodowane wiekiem i/lubchorobami, analiza ruchu, deficyty w ruchu; fazy ruchu najbardziej ryzykowne w kontekście aktywności psów starszych, zmiana wzorca ruchu;
 • najczęstsze jednostki chorobowe dotykające układ ruchu u starszych psów – objawy, wpływ na aktywność, przeciwwskazania do ćwiczeń;
 • współpraca na linii lekarz weterynarii -> fizjoterapeuta -> instruktor dogfitness : wielowymiarowepodejście do usprawniania starszych klientów;
 • PRAKTYKA: case study.

2 DZIEŃ:

 • elementy sprawności motorycznej psich seniorów – które elementy są najbardziej podatne na deficyty, wpływ deficytów sprawnościowych na funkcjonowanie;
 • analiza codziennej aktywności ruchowej seniora – ankieta, obserwacja, monitorowanie progresu lub regresu;
 • siła mięśniowa – praktyczne aspekty przejawów siły mięśniowej u psich seniorów, deficyty siłowe, atrofia mięśniowa;
 • koordynacja ruchowa i propriocepcja – praktyczne aspekty koordynacji i propriocepcji u psich seniorów, deficyty neurologiczne;
 • PRAKTYKA: case study, trening proprioceptywny, trening ukierunkowany na przeciwdziałanie zanikom mięśniowym lub na hipertrofię;

3 DZIEŃ

 • psi sportowcy na emeryturze – specyfika z psami trenującymi;
 • wytrzymałość – praktyczne aspekty wytrzymałości u psiego seniora, aspekt kardiologiczny i oddechowy;
 • środowisko domowe i codzienne funkcjonowanie – dostosowanie środowiska, przeciwwskazania i WSKAZANIA do ćwiczeń i samodzielnej aktywności ruchowej na codzień;
 • PRAKTYKA: case study, trening obwodowy w terapii ruchem, nauka nowych zachowań u psiego seniora z ukierunkowaniem na aktywizację neurologiczno-motoryczną;

4 DZIEŃ:

 • komponowanie planu treningowego dla psiego seniora; dostosowanie obciążeń; ocena progresu/regresu;
 • elementy masażu&terapii manualnej do zastosowania w postępowaniu okołotreningowym;
 • regeneracja i wspomaganie międzytreningowe psiego seniora;
 • PRAKTYKA: case study, ćwiczenia mobility&stretching, elementy masażu&terapii manualnej dozastosowania w postępowaniu okołotreningowym;
 • EGZAMIN
Zapisy

UWAGA!!! Formularz zgłoszeniowy stanie się aktywny w dniu 1.02.2023 o godz. 21! Przed tym terminem nie przyjmujemy zgłoszeń.

Zgłoszenia na kurs należy dokonać mailowo, poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

Następnie należy oczekiwać zwrotnej informacji mailowej potwierdzającej dostępność miejsca. Dopiero po jej uzyskaniu, w celu potwierdzenia rezerwacji, należy wnieść bezzwrotny zadatek w wysokości 300 zł na numer konta: Studium Fizjoterapii Zwierząt Sp. z o.o. 75 2490 0005 0000 4500 1719 2860 oraz wysłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@zoofizjoterapia.edu.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu SFZ sporządza umowę, która dotrze do Państwa na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Umowę należy podpisać i odesłać.

SFZ zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji miejsca na kursie, jeśli osoba zgłaszająca się nie wniesie w terminie kolejnej płatności, wynikającej z umowy.

Koszt kursu wynosi 1900 zł plus 300 zł opłaty wpisowej. Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

Płatności za kurs można dokonać w dwóch ratach: 800 zł przy zapisie, reszta w przeciągu kolejnych 3 miesięcy, nie później jednak niż 2 miesiące przed datą rozpoczęcia kursu.