KURS ZOOFIZJOTERAPEUTA: PSY i KOTY (516406)

Logo WILW małe

Kurs objęty jest Patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Od edycji Wiosna 2022 dotychczasowy program kursu zostanie rozbudowany o następujące zagadnienia:
– podstawy ortotyki i protetyki (we współpracy z firmą Paws Up)
– terapia Tecar (Capacitive and Resistive Energy Transfer, nowoczesna i niezwykle skuteczna metoda fizykoterapii, we współpracy z firmą Meden-Inmed)

Nowa formuła kursu obejmuje 14 zjazdów, co umożliwi zdobycie gruntownej wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych.
Program standardowo przewiduje również obowiązkowe praktyki w wymiarze 30 godzin. Praktyki można zrealizować w trakcie trwania kursu jak również po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu końcowego (zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymują Państwo po zaliczeniu praktyk).

Grupa dydaktyczna liczy maksymalnie 14 osób. Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny, przy czym przeważają ćwiczenia praktyczne. Od kandydatów wymagamy minimum wykształcenia średniego, dobrej kondycji fizycznej oraz wygodnego stroju umożliwiającego aktywny udział w zajęciach ze zwierzętami (zajęcia praktyczne odbywają się już podczas pierwszego zjazdu).

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN

Słuchacze otrzymują przed każdym zjazdem pakiet niezbędnych materiałów .

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 7800 zł plus 300 zł bezzwrotnej opłaty wpisowej.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

Wrocław:

Kurs odbywa się w salach szkoleniowych przy Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Animal Active przy ul. B. Krzywoustego 97/99 we Wrocławiu. Ośrodek wyposażony jest w najnowocześniejszą aparaturę zoofizjoterapeutyczną, w tym również w bieżnie wodne. Podczas zajęć korzystamy ze sprzętu firmy Astar.
W trakcie trwania kursu oraz po jego zakończeniu istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt “Animal Active”.

 

 

Warszawa:

 

Dwa pierwsze zjazdy w każdej grupie odbywają się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w Katedrze Nauk Morfologicznych, ul. Nowoursynowska 159. Pozostałe zajęcia odbywają się w salach szkoleniowych Studium Fizjoterapii Zwierząt oraz w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt “Animal Active” ul. Łopuszańska 91 w Warszawie. Podczas zajęć korzystamy ze sprzętu firmy Astar. Istnieje możliwość odbywania praktyk zawodowych w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt “Animal Active” w trakcie trwania kursu oraz po jego zakończeniu.

Praktyki

Osoby odbywające praktyki zobowiązane są posiadać obuwie na zmianę oraz fartuch medyczny i ubezpieczenie NNW.

Zajęcia odbywają się w godzinach: sobota: 11-18; niedziela 9-15.

Wiosna 2023

Brak wolnych miejsc na edycję Wiosna 2023

Numer zjazduWarszawa 1 grupaWarszawa 2 grupa
Wrocław 1 grupa
104-05.02.2023
11-12.02.2023
18-19.02.2023
225-26.02.2023
04-05.03.2023
04-05.03.2023
311-12.03.2023
18-19.03.2023
18-19.03.2023
425-26.03.202301-02.04.2023
15-16.04.2023
515-16.04.202322-23.04.2023
22-23.04.2023
606-07.05.202320-21.05.2023
13-14.05.2023
703-04.06.202310-11.06.2023
27-28.05.2023
817-18.06.202324-25.06.2023
03-04.06.2023
902-03.09.2023
09-10.09.2023
24-25.06.2023
1016-17.09.202316-17.09.2023
02-03.09.2023
1123-24.09.202330.09-01.10.2023
16-17.09.2023
1207-08.10.2023
14-15.10.2023
30.09-01.10.2023
1321-22.10.202328-29.10.2023
14-15.10.2023
1418-19.11.202309-10.12.2023
28-29.10.2023

 

Jesień 2022

Numer zjazduWarszawa 1 grupaWarszawa 2 grupaWrocław 1 grupaWrocław 2 grupa
103-04.09.2022
10-11.09.202210-11.09.202201-02.10.2022
217-18.09.2022
24-25.09.202224-25.09.202215-16.10.2022
301-02.10.202215-16.10.202208-09.10.202229-30.10.2022
429-30.10.2022
19-20.11.202222-23.10.202212-13.11.2022
526-27.11.202210-11.12.202205-06.11.202226-27.11.2022
617-18.12.202207-08.01.202319-20.11.202210-11.12.2022
714-15.01.202321-22.01.202303-04.12.202207-08.01.2023
828-29.01.202304-05.02.202317-18.12.202221-22.01.2023
911-12.02.202325-26.02.202314-15.01.202304-05.02.2023
1004-05.03.202311-12.03.202328-29.01.202318-19.02.2023
1118-19.03.2023
25-26.03.202311-12.02.202304-05.03.2023
1201-02.04.2023
15-16.04.202325-26.02.202325-26.03.2023
1322-23-04.202306-07.05.202311-12.03.202315-16.04.2023
1413-14.05.202327-28.05.202301-02.04.202306-07.05.2023

Program kursu został opracowany z uwzględnieniem wymogów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w oparciu o Standard Kompetencji Zawodowych dla zawodu Zoofizjoterapeuty.

Autorami programu są doświadczeni zoofizjoterapeuci, pracujący w zawodzie od kilku lat. Program był konsultowany z lekarzami weterynarii, którzy specjalizują się w zakresie rehabilitacji, ortopedii, chirurgii i neurologii. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zdobyte podczas kursu dają pewność dobrego przygotowania absolwentów kursu do pracy w zawodzie zoofizjoterapeuty.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN.

Nowa formuła kursu od wiosny 2022:

Nr zjazduTematykaProwadzący
1Anatomia: układ ruchu. Praca na preparatach anatomicznych. Anatomia palpacyjnaMałgorzata Dzierzęcka-Gappa / Luiza Ratajczak
2Anatomia: układ nerwowy, krążeniowy, oddechowy; wybrane zagadnienia z fizjologii i fizjopatologii, histologii, farmakologii.Małgorzata Dzierzęcka-Gappa / Anna Kuziemska-Raczyńska lub Luiza Ratajczak
3Podstawy radiologii. Behawior na potrzeby zoofizjoterapii.Michał Skibniewski / Martyna Caban / Monika Galińska-Orzechowska / Iwona Dębska
4Anatomia palpacyjna, wybrane zagadnienia z biomechaniki i patobiomechaniki. / Kinezyterapia pasywna (ćwiczenia bierne i stretching pasywny)Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć
5Masaż: klasyczny, całościowy, sportowy, relaksacyjnyAnna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć lub Agnieszka Gajownik
6Masaż – cd.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć lub Agnieszka Gajownik
7Kinezyterapia aktywna: ćwiczenia rehabilitacyjne, kinezyterapia psów sportowych, stretching aktywnyMałgorzata Lubkiewicz / Paulina Legieć.
8Wybrane zagadnienia z ortopedii i chirurgii. Badanie pacjenta ortopedycznego.Michał Skibniewski / Michał Dubiel
9Wybrane zagadnienia z neurologii i neurochirurgii. Badanie pacjenta neurologicznegoJacek Sobczyński / Elżbieta Giza
10Badanie pacjenta dla potrzeb zoofizjoterapii. Goniometria. Podstawy protetyki i ortotyki.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Ewelina Sabarna lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska i Agata Rekun-Gregorczyk
11Fizykoterapia: Termoterapia, Światłolecznictwo, Laseroterapia, Sonoterapia, SWT, Elektroterapia, Tecar, Magnetoterapia.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Jagoda Kalinowska lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska i Agata Rekun-Gregorczyk
12Fizykoterapia – cd.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska i Agata Rekun-Gregorczyk
13Fizjoterapia w chirurgii i ortopedii, neurologii. Fizjoterapia psów sportowych.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska
14Powtórzenie materiału. Egzamin teoretyczny oraz praktyczny.Małgorzata Lubkiewicz lub Anna Aksamitowska-Banasiak lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska lub Iwona Dębska

 

Nowa formuła kursu od jesieni 2018:

Nr zjazduTematykaProwadzący
1Anatomia: układ ruchu. Praca na preparatach anatomicznych. Anatomia palpacyjnaMałgorzata Dzierzęcka-Gappa / Luiza Ratajczak
2Anatomia: układ nerwowy, krążeniowy, oddechowy; wybrane zagadnienia z fizjologii i fizjopatologii, histologii, farmakologii.Małgorzata Dzierzęcka-Gappa / Anna Kuziemska-Raczyńska lub Luiza Ratajczak
3Podstawy radiologii. Behawior na potrzeby zoofizjoterapii.Michał Skibniewski / Martyna Caban
Karolina Paździoch / Marcin Wierzba / Iwona Dębska
4Anatomia palpacyjna, wybrane zagadnienia z biomechaniki i patobiomechaniki. / Kinezyterapia pasywna (ćwiczenia bierne i stretching pasywny)Karolina Paździoch lub Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć
5Masaż: klasyczny, całościowy, sportowy, relaksacyjnyKarolina Paździoch lub Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć i Iwona Dębska
6Masaż – cd.Karolina Paździoch lub Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć i Iwona Dębska
7Kinezyterapia aktywna: ćwiczenia rehabilitacyjne, kinezyterapia psów sportowych, stretching aktywnyKarolina Paździoch i Małgorzata Lubkiewicz
8Wybrane zagadnienia z ortopedii i chirurgii. Badanie pacjenta ortopedycznego.Michał Skibniewski / Michał Dubiel
9Wybrane zagadnienia z neurologii i neurochirurgii. Badanie pacjenta neurologicznegoJacek Sobczyński / Elżbieta Giza
10Badanie pacjenta dla potrzeb zoofizjoterapii. Goniometria. Fizykoterapia – wstępKarolina Paździoch lub Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska i Agata Rekun-Gregorczyk
11Fizykoterapia – cdKarolina Paździoch lub Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska i Agata Rekun-Gregorczyk
12Fizjoterapia w chirurgii i ortopedii, neurologii. Fizjoterapia psów sportowych.Karolina Paździoch lub Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska
13Powtórzenie materiału. Egzamin teoretyczny oraz praktycznyMałgorzata Lubkiewicz lub Karolina Paździoch lub Anna Aksamitowska-Banasiak lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska lub Iwona Dębska

Zgłoszenia na kurs należy dokonać mailowo, poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

Następnie należy oczekiwać zwrotnej informacji mailowej potwierdzającej dostępność miejsca. Dopiero po jej uzyskaniu, w celu potwierdzenia rezerwacji, należy wnieść bezzwrotny zadatek w wysokości 300 zł na numer konta: Studium Fizjoterapii Zwierząt Sp. z o.o. 75 2490 0005 0000 4500 1719 2860 oraz wysłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@zoofizjoterapia.edu.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu SFZ sporządza umowę, która dotrze do Państwa na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Umowę należy podpisać i odesłać.

SFZ zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji miejsca na kursie, jeśli osoba zgłaszająca się nie wniesie w terminie kolejnej płatności, wynikającej z umowy.

Koszt kursu wynosi 7800 zł plus 300 zł bezzwrotnej opłaty wpisowej. Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

Płatność za kurs może być wnoszona w systemie ratalnym, standardowo rozkładamy ją na 5 rat, płatnych średnio co 2 miesiące.

Informacje ogólne

KURS ZOOFIZJOTERAPEUTA: PSY i KOTY (516406)

Logo WILW małe

Kurs objęty jest Patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Od edycji Wiosna 2022 dotychczasowy program kursu zostanie rozbudowany o następujące zagadnienia:
– podstawy ortotyki i protetyki (we współpracy z firmą Paws Up)
– terapia Tecar (Capacitive and Resistive Energy Transfer, nowoczesna i niezwykle skuteczna metoda fizykoterapii, we współpracy z firmą Meden-Inmed)

Nowa formuła kursu obejmuje 14 zjazdów, co umożliwi zdobycie gruntownej wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych.
Program standardowo przewiduje również obowiązkowe praktyki w wymiarze 30 godzin. Praktyki można zrealizować w trakcie trwania kursu jak również po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu końcowego (zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymują Państwo po zaliczeniu praktyk).

Grupa dydaktyczna liczy maksymalnie 14 osób. Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny, przy czym przeważają ćwiczenia praktyczne. Od kandydatów wymagamy minimum wykształcenia średniego, dobrej kondycji fizycznej oraz wygodnego stroju umożliwiającego aktywny udział w zajęciach ze zwierzętami (zajęcia praktyczne odbywają się już podczas pierwszego zjazdu).

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN

Słuchacze otrzymują przed każdym zjazdem pakiet niezbędnych materiałów .

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 7800 zł plus 300 zł bezzwrotnej opłaty wpisowej.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

Wrocław:

Kurs odbywa się w salach szkoleniowych przy Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Animal Active przy ul. B. Krzywoustego 97/99 we Wrocławiu. Ośrodek wyposażony jest w najnowocześniejszą aparaturę zoofizjoterapeutyczną, w tym również w bieżnie wodne. Podczas zajęć korzystamy ze sprzętu firmy Astar.
W trakcie trwania kursu oraz po jego zakończeniu istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt “Animal Active”.

 

 

Warszawa:

 

Dwa pierwsze zjazdy w każdej grupie odbywają się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w Katedrze Nauk Morfologicznych, ul. Nowoursynowska 159. Pozostałe zajęcia odbywają się w salach szkoleniowych Studium Fizjoterapii Zwierząt oraz w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt “Animal Active” ul. Łopuszańska 91 w Warszawie. Podczas zajęć korzystamy ze sprzętu firmy Astar. Istnieje możliwość odbywania praktyk zawodowych w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt “Animal Active” w trakcie trwania kursu oraz po jego zakończeniu.

Praktyki

Osoby odbywające praktyki zobowiązane są posiadać obuwie na zmianę oraz fartuch medyczny i ubezpieczenie NNW.

Terminarz

Zajęcia odbywają się w godzinach: sobota: 11-18; niedziela 9-15.

Wiosna 2023

Brak wolnych miejsc na edycję Wiosna 2023

Numer zjazduWarszawa 1 grupaWarszawa 2 grupa
Wrocław 1 grupa
104-05.02.2023
11-12.02.2023
18-19.02.2023
225-26.02.2023
04-05.03.2023
04-05.03.2023
311-12.03.2023
18-19.03.2023
18-19.03.2023
425-26.03.202301-02.04.2023
15-16.04.2023
515-16.04.202322-23.04.2023
22-23.04.2023
606-07.05.202320-21.05.2023
13-14.05.2023
703-04.06.202310-11.06.2023
27-28.05.2023
817-18.06.202324-25.06.2023
03-04.06.2023
902-03.09.2023
09-10.09.2023
24-25.06.2023
1016-17.09.202316-17.09.2023
02-03.09.2023
1123-24.09.202330.09-01.10.2023
16-17.09.2023
1207-08.10.2023
14-15.10.2023
30.09-01.10.2023
1321-22.10.202328-29.10.2023
14-15.10.2023
1418-19.11.202309-10.12.2023
28-29.10.2023

 

Jesień 2022

Numer zjazduWarszawa 1 grupaWarszawa 2 grupaWrocław 1 grupaWrocław 2 grupa
103-04.09.2022
10-11.09.202210-11.09.202201-02.10.2022
217-18.09.2022
24-25.09.202224-25.09.202215-16.10.2022
301-02.10.202215-16.10.202208-09.10.202229-30.10.2022
429-30.10.2022
19-20.11.202222-23.10.202212-13.11.2022
526-27.11.202210-11.12.202205-06.11.202226-27.11.2022
617-18.12.202207-08.01.202319-20.11.202210-11.12.2022
714-15.01.202321-22.01.202303-04.12.202207-08.01.2023
828-29.01.202304-05.02.202317-18.12.202221-22.01.2023
911-12.02.202325-26.02.202314-15.01.202304-05.02.2023
1004-05.03.202311-12.03.202328-29.01.202318-19.02.2023
1118-19.03.2023
25-26.03.202311-12.02.202304-05.03.2023
1201-02.04.2023
15-16.04.202325-26.02.202325-26.03.2023
1322-23-04.202306-07.05.202311-12.03.202315-16.04.2023
1413-14.05.202327-28.05.202301-02.04.202306-07.05.2023
Program

Program kursu został opracowany z uwzględnieniem wymogów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w oparciu o Standard Kompetencji Zawodowych dla zawodu Zoofizjoterapeuty.

Autorami programu są doświadczeni zoofizjoterapeuci, pracujący w zawodzie od kilku lat. Program był konsultowany z lekarzami weterynarii, którzy specjalizują się w zakresie rehabilitacji, ortopedii, chirurgii i neurologii. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zdobyte podczas kursu dają pewność dobrego przygotowania absolwentów kursu do pracy w zawodzie zoofizjoterapeuty.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN.

Nowa formuła kursu od wiosny 2022:

Nr zjazduTematykaProwadzący
1Anatomia: układ ruchu. Praca na preparatach anatomicznych. Anatomia palpacyjnaMałgorzata Dzierzęcka-Gappa / Luiza Ratajczak
2Anatomia: układ nerwowy, krążeniowy, oddechowy; wybrane zagadnienia z fizjologii i fizjopatologii, histologii, farmakologii.Małgorzata Dzierzęcka-Gappa / Anna Kuziemska-Raczyńska lub Luiza Ratajczak
3Podstawy radiologii. Behawior na potrzeby zoofizjoterapii.Michał Skibniewski / Martyna Caban / Monika Galińska-Orzechowska / Iwona Dębska
4Anatomia palpacyjna, wybrane zagadnienia z biomechaniki i patobiomechaniki. / Kinezyterapia pasywna (ćwiczenia bierne i stretching pasywny)Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć
5Masaż: klasyczny, całościowy, sportowy, relaksacyjnyAnna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć lub Agnieszka Gajownik
6Masaż – cd.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć lub Agnieszka Gajownik
7Kinezyterapia aktywna: ćwiczenia rehabilitacyjne, kinezyterapia psów sportowych, stretching aktywnyMałgorzata Lubkiewicz / Paulina Legieć.
8Wybrane zagadnienia z ortopedii i chirurgii. Badanie pacjenta ortopedycznego.Michał Skibniewski / Michał Dubiel
9Wybrane zagadnienia z neurologii i neurochirurgii. Badanie pacjenta neurologicznegoJacek Sobczyński / Elżbieta Giza
10Badanie pacjenta dla potrzeb zoofizjoterapii. Goniometria. Podstawy protetyki i ortotyki.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Ewelina Sabarna lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska i Agata Rekun-Gregorczyk
11Fizykoterapia: Termoterapia, Światłolecznictwo, Laseroterapia, Sonoterapia, SWT, Elektroterapia, Tecar, Magnetoterapia.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Jagoda Kalinowska lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska i Agata Rekun-Gregorczyk
12Fizykoterapia – cd.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska i Agata Rekun-Gregorczyk
13Fizjoterapia w chirurgii i ortopedii, neurologii. Fizjoterapia psów sportowych.Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska
14Powtórzenie materiału. Egzamin teoretyczny oraz praktyczny.Małgorzata Lubkiewicz lub Anna Aksamitowska-Banasiak lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska lub Iwona Dębska

 

Nowa formuła kursu od jesieni 2018:

Nr zjazduTematykaProwadzący
1Anatomia: układ ruchu. Praca na preparatach anatomicznych. Anatomia palpacyjnaMałgorzata Dzierzęcka-Gappa / Luiza Ratajczak
2Anatomia: układ nerwowy, krążeniowy, oddechowy; wybrane zagadnienia z fizjologii i fizjopatologii, histologii, farmakologii.Małgorzata Dzierzęcka-Gappa / Anna Kuziemska-Raczyńska lub Luiza Ratajczak
3Podstawy radiologii. Behawior na potrzeby zoofizjoterapii.Michał Skibniewski / Martyna Caban
Karolina Paździoch / Marcin Wierzba / Iwona Dębska
4Anatomia palpacyjna, wybrane zagadnienia z biomechaniki i patobiomechaniki. / Kinezyterapia pasywna (ćwiczenia bierne i stretching pasywny)Karolina Paździoch lub Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć
5Masaż: klasyczny, całościowy, sportowy, relaksacyjnyKarolina Paździoch lub Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć i Iwona Dębska
6Masaż – cd.Karolina Paździoch lub Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Paulina Legieć i Iwona Dębska
7Kinezyterapia aktywna: ćwiczenia rehabilitacyjne, kinezyterapia psów sportowych, stretching aktywnyKarolina Paździoch i Małgorzata Lubkiewicz
8Wybrane zagadnienia z ortopedii i chirurgii. Badanie pacjenta ortopedycznego.Michał Skibniewski / Michał Dubiel
9Wybrane zagadnienia z neurologii i neurochirurgii. Badanie pacjenta neurologicznegoJacek Sobczyński / Elżbieta Giza
10Badanie pacjenta dla potrzeb zoofizjoterapii. Goniometria. Fizykoterapia – wstępKarolina Paździoch lub Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska i Agata Rekun-Gregorczyk
11Fizykoterapia – cdKarolina Paździoch lub Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska i Agata Rekun-Gregorczyk
12Fizjoterapia w chirurgii i ortopedii, neurologii. Fizjoterapia psów sportowych.Karolina Paździoch lub Anna Aksamitowska-Banasiak lub Małgorzata Lubkiewicz lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska / Iwona Dębska
13Powtórzenie materiału. Egzamin teoretyczny oraz praktycznyMałgorzata Lubkiewicz lub Karolina Paździoch lub Anna Aksamitowska-Banasiak lub Urszula Baumgart-Młynarczyk lub Joanna Gołębiewska lub Iwona Dębska
Zapisy

Zgłoszenia na kurs należy dokonać mailowo, poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

Następnie należy oczekiwać zwrotnej informacji mailowej potwierdzającej dostępność miejsca. Dopiero po jej uzyskaniu, w celu potwierdzenia rezerwacji, należy wnieść bezzwrotny zadatek w wysokości 300 zł na numer konta: Studium Fizjoterapii Zwierząt Sp. z o.o. 75 2490 0005 0000 4500 1719 2860 oraz wysłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@zoofizjoterapia.edu.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu SFZ sporządza umowę, która dotrze do Państwa na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Umowę należy podpisać i odesłać.

SFZ zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji miejsca na kursie, jeśli osoba zgłaszająca się nie wniesie w terminie kolejnej płatności, wynikającej z umowy.

Koszt kursu wynosi 7800 zł plus 300 zł bezzwrotnej opłaty wpisowej. Cena obejmuje: udział w zajęciach, pakiet materiałów, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów.

Płatność za kurs może być wnoszona w systemie ratalnym, standardowo rozkładamy ją na 5 rat, płatnych średnio co 2 miesiące.

Menu