Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Nauk Morfologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na stanowisku adiunkta. W swojej pracy zawodowej prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu anatomii zwierząt, anatomii porównawczej oraz anatomii topograficznej dla studentów studiujących na kierunkach: weterynaria, zootechnika, biologia, biotechnologia, hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich. W pracy naukowej zajmuje się głównie budową aparatu ruchu zwierząt domowych. Autorka licznych publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Stale poszerza swoją wiedzę pod okiem znanych specjalistów z dziedziny ortopedii, neurologii i zoofizjoterapii.