Nazwa:
Badanie ultrasonograficzne koni w pracy zoofizjoterapeuty z elementami praktyki i interpretacją wyników badania.

Zapraszamy na 2 dniowe warsztaty z badania USG koni obejmujące część teoretyczną, praktyczną oraz interpretację wyników badania.

Do kogo adresowane:
Szkolenie adresowane jest do zoofizjoterapeutów, lekarzy weterynarii, techników weterynarii i innych terapeutów zajmujących się leczeniem zwierząt. Podczas zapisów będziemy wymagali skanów zaświadczeń potwierdzających wykształcenie kierunkowe.

Prowadzący:
dr n. wet. Radomir Henklewski

*    specjalista chorób koni
*    specjalista radiolog
*    specjalista chirurg

Termin:
15-16.06.2024 w godzinach 10.00-18.00 każdego dnia.

Miejsce:
Stadnina Koni Szymanów, Szymanów 27, 58-170 Dobromierz

Program:
Dzień 1. Kończyna piersiowa:

 1. Zajęcia teoretyczne: Anatomia szczegółowa wybranych elementów kończyny piersiowej.
 2. Zajęcia praktyczne:
  • USG śródręcza:
   • SDFT
   • DDFT
   • SL
   • AL_DDFT
   • MF
   • PAL
 1. Omówienie przypadków klinicznych.

Dzień 2. Kończyna miedniczna:

 1. Zajęcia teoretyczne: Anatomia szczegółową wybranych elementów kończyny miednicznej.
 2. Zajęcia praktyczne:
  • USG przyczep bliższy mięśnia międzykostnego.
  • Wybrane elementy stawu kolanowego.
 1. Omówienie przypadków klinicznych.

Koszty udziału:
Absolwenci SFZ: 1850 zł
Pozostali uczestnicy: 1950 zł

 • Cena obejmuje: udział w części wykładowej i praktycznej, materiały, przerwy kawowe;
 • Cena nie obejmuje noclegów oraz pozostałego wyżywienia;
 • Opłatę należy wnieść w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, nie później jednak niż do 05.06.2024;
 • Liczba miejsc ograniczona (12 osób), decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga!!!
Przy zgłoszeniu prosimy o załączenie:
Absolwenci SFZ: numeru zaświadczenia o ukończeniu kursu
Pozostali uczestnicy: zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Poprzez zgłoszenie rozumie się wypełnienie formularza on-line https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/ oraz przesłanie skanów wymaganych dokumentów na adres rekrutacja@zoofizjoterapia.edu.pl

Koszty związane z ewentualną rezygnacją:
Przy rezygnacji do 31.05.2024: rezygnacja bezpłatna.
Przy rezygnacji po 31.05.2024 nie przysługuje prawo zwrotu.

Nr konta do wpłat:
Studium Fizjoterapii Zwierząt sp. z o. o.
75 2490 0005 0000 4500 1719 2860
Szymanowice 14
55-311 Kostomłoty
Tytułem: Imię i nazwisko, Badanie USG, data szkolenia