Nazwa:
Kurs Master Class Manipulacje Powięziowe dla Psów

Termin:
04-05.04.2024

Miejsce:
Animal Active Warszawa,
Łopuszańska 91
Warszawa

Do kogo skierowany jest kurs
Kurs ten jest przeznaczony dla terapeutów manipulacji powięziowych dla psów po ukończonych poziomach I i II

Prowadzący:
Tuulia Luomala, Mika Pihlman

Tuulia Luomala fizjoterapeutka z Finlandii, ukończyła Uniwersytet Nauk Stosowanych w Tampere jako Fizjoterapeuta. Od 2000 r. Pracuje jako terapeuta w prywatnej praktyce, wykładowca i nauczyciel. Tuulia ma bogate doświadczenie praktyczne w rehabilitacji układu mięśniowo-szkieletowego u ludzi i zwierząt. Skupia się na anatomii powięziowej, manipulacji powięziowej i praktycznych zastosowaniach leczenia powięziowego i ćwiczeń zarówno u ludzi, jak i zwierząt. Tuulia pracuje jako przewodniczący fińskiego stowarzyszenia fizjoterapeutów zwierząt od 4 lat.

Zaczęła rozwijać metodę Manipulacji Powięziowych dla zwierząt ponad 10 lat temu, wraz z Miką Pihlmanem oraz rodziną Stecco. Tuulia pracuje ze zwierzętami blisko 20 lat, doskonaląc swoje techniki manualne w oparciu o różne koncepcje od osteopatii po Maitlanda, akupunkturę i wiele technik powięziowych. Jej prace badawcze i artykuły skupiają się głównie na systemie mięśniowo- powięziowym zarówno u ludzi jak i zwierząt.

http://www.hakkarinhelmi.com/
http://www.myfascia.fi/

Program kursu:

Dzień 1

9.00 – 10.15 Demo treatment / demonstracja terapii Praktyka
10.15 – 10.30 Przerwa
10.30 – 12.00 Teoria terapii (lokalizacja punktów, schemat terapii, pytania od uczestników) Teoria + praktyka
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Studia przypadków uczestników** Teoria + praktyka

 

14.30 – 14.45 Przerwa
14.45 – 17.00 Terapia AFM w praktyce – uczestnicy prowadzą terapię w minigrupach Praktyka

 

Dzień 2

9.00 – 10.00 Demo treatment Praktyka
10.00 – 10.15 Przerwa
10.15 – 11.45 Teoria terapii (lokalizacja punktów, schemat terapii, pytania od uczestników) Teoria + praktyka
11.45 – 12.45 Lunch
12.45 – 13.45 Studia przypadków Tuulii Teoria + praktyka
13.45 – 14.00 Przerwa
14.00 – 16.00 Terapia AFM w praktyce – uczestnicy prowadzą terapię w minigrupach Praktyka

** Studia Przypadków Uczestników

Będą analizowane 3 przypadki kliniczne uczestników, odpowiednio udokumentowane, zweryfikowane przez Karolinę Paździoch i przesłane do Tuulii z odpowiednim wyprzedzeniem:

 • Główne problemy psa
 • Film z ruchu psa
 • Opis dotychczasowej terapii (ile razy, jakie punkty?)
 • Tuulia zasugeruje jaką terapię należy przeprowadzić
 • Uczestnik ją wykona, a na Master Classach omówione zostaną wyniki
 • Uwaga! Uczestnik zobowiązany jest do uzyskania zgody od Opiekuna zwierzęcia na omawianie historii jego podopiecznego!

Koszt udziału
Absolwenci SFZ – 400 Euro
Pozostali uczestnicy – 450 Euro
Uwaga! Wpłaty przyjmujemy wyłącznie w Euro
* Cena obejmuje: udział w części wykładowej i praktycznej, materiały, przerwy kawowe
* Cena nie obejmuje: zakwaterowanie oraz pozostałe wyżywienie
* Opłata może być wniesiona w dwóch ratach:
– 50% kwoty w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia
– 50% kwoty w ciągu 3 miesięcy od zgłoszenia, maksymalnie do 10.02.2024.

Poprzez zgłoszenie rozumie się wypełnienie formularza on-line: https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

Nr konta do wpłat:
Studium Fizjoterapii Zwierząt sp. z o. o.
34 2490 0005 0000 4600 3800 4705 EUR
Szymanowice 14
55-311 Kostomłoty

Więcej szczegółów na temat kursu i organizacji:
Małgorzata Lubkiewicz + 48 606 460 463

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie do 10.02.2024 przysługuje zwrot wniesionej kwoty za kurs po potrąceniu kosztów manipulacyjnych (100 Euro).
W przypadku rezygnacji po 10.02.2024, nie przysługuje prawo zwrotu wniesionej kwoty.

Kurs będzie się odbywał w języku angielskim i będzie tłumaczony tylko w razie konieczności.

Name:
Canine Fascial Manipulation® Master Class Course
FASCIAL MANIPULATION® METHOD by Luigi Stecco

2 – day course

Participants – who can join the course?
These course is intended for the graduates of the Animal FASCIAL MANIPULATION® level I and level II courses.

Trainers:
Tuulia Luomala, Mika Pihlman

Tuulia Luomala,
physiotherapist from Finland, started to develop animal fascial manipulation 6 years ago, together with Mika Pihlman and Stecco family. Tuulia has been working with animals and humans 17 years. She has studied many manual approaches from osteopathic techniques to Maitland concept, acupuncture and various fascial techniques. Same time she has been studying and writing articles and books about human and animal myofascial systems. She has conducted many animal dissection courses in Finland.

http://www.hakkarinhelmi.com/
http://www.myfascia.fi/

Date:
04-05.04.2024

Place:
Animal Active Warszawa
Ul. Łopuszańska 91
Warszawa, Poland

Program:

Day 1                                                                                                                                                                                                                                  

9.00 – 10.15 Demo treatment Practical
10.15 – 10.30 Break
10.30 – 12.00 Theory of treatment (points’ localization, treatment regimen, questions from people) Theory + practical
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Case examples** Theory + practical

 

14.30 – 14.45 Break
14.45 – 17.00 Animal FM in practise, students treating the animals in minigroups Practical

Day 2

9.00 – 10.00 Demo treatment Practical
10.00 – 10.15 Break
10.15 – 11.45 Theory of treatment (points’ localization, questions from people) Theory + practical
11.45 – 12.45 Lunch
12.45 – 13.45

 

Tuulia’s Case examples Theory + practical
13.45 – 14.00 Break
14.00 – 16.00 Animal FM in practise, students treating the animals in minigrous Practical

** Participants’ Case Studies

3 clinical cases of participants will be analyzed, properly documented, verified by Karolina Paździoch, and sent to Tuulia well in advance:

 • The main problems of the dog
 • Video of the movement of the dog
 • Description of the therapy so far (how many times, what points?)
 • Tuulia will suggest what therapy should be carried out
 • The participant will perform it and the results will be discussed at the Master Class Course
 • Remark! The participant is obliged to obtain permission from the animal’s owner to discuss the history of his dog!

Costs of participation:
SFZ graduates – 400 Euro
Other participants – 450 Euro

Attention! We only accept payments in Euro.

* The price includes: participation in the lecture and practical part, materials, coffee breaks
* The price does not include: accommodation and other meals
* The fee can be paid in two installments:
– 50% of the amount within two weeks from the date of notification
– 50% of the amount within 3 months of notification, up to 10.02.2024

The application is understood as filling in the online REGISTRATION FORM

https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

Account number for payments:
Studium Fizjoterapii Zwierząt sp. z o. o.
PL 34 2490 0005 0000 4600 3800 4705 EUR
SWIFT Alior Bank: ALBPPLPW
Szymanowice 14
55-311 Kostomłoty

More details about the course and organization:
Małgorzata Lubkiewicz +48 606 460 463

In the event of resignation from the course by 10.02.2024, the amount paid for the course will be refunded after reduction of handling costs (100 Euro).
In case of resignation after 10.02.2024, there is no right to a refund of the amount paid.

Language:
The course will be held in English and translated into Polish if necessary.

Polish

Nazwa:
Kurs Master Class Manipulacje Powięziowe dla Psów

Termin:
04-05.04.2024

Miejsce:
Animal Active Warszawa,
Łopuszańska 91
Warszawa

Do kogo skierowany jest kurs
Kurs ten jest przeznaczony dla terapeutów manipulacji powięziowych dla psów po ukończonych poziomach I i II

Prowadzący:
Tuulia Luomala, Mika Pihlman

Tuulia Luomala fizjoterapeutka z Finlandii, ukończyła Uniwersytet Nauk Stosowanych w Tampere jako Fizjoterapeuta. Od 2000 r. Pracuje jako terapeuta w prywatnej praktyce, wykładowca i nauczyciel. Tuulia ma bogate doświadczenie praktyczne w rehabilitacji układu mięśniowo-szkieletowego u ludzi i zwierząt. Skupia się na anatomii powięziowej, manipulacji powięziowej i praktycznych zastosowaniach leczenia powięziowego i ćwiczeń zarówno u ludzi, jak i zwierząt. Tuulia pracuje jako przewodniczący fińskiego stowarzyszenia fizjoterapeutów zwierząt od 4 lat.

Zaczęła rozwijać metodę Manipulacji Powięziowych dla zwierząt ponad 10 lat temu, wraz z Miką Pihlmanem oraz rodziną Stecco. Tuulia pracuje ze zwierzętami blisko 20 lat, doskonaląc swoje techniki manualne w oparciu o różne koncepcje od osteopatii po Maitlanda, akupunkturę i wiele technik powięziowych. Jej prace badawcze i artykuły skupiają się głównie na systemie mięśniowo- powięziowym zarówno u ludzi jak i zwierząt.

http://www.hakkarinhelmi.com/
http://www.myfascia.fi/

Program kursu:

Dzień 1

9.00 – 10.15 Demo treatment / demonstracja terapii Praktyka
10.15 – 10.30 Przerwa
10.30 – 12.00 Teoria terapii (lokalizacja punktów, schemat terapii, pytania od uczestników) Teoria + praktyka
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Studia przypadków uczestników** Teoria + praktyka

 

14.30 – 14.45 Przerwa
14.45 – 17.00 Terapia AFM w praktyce – uczestnicy prowadzą terapię w minigrupach Praktyka

 

Dzień 2

9.00 – 10.00 Demo treatment Praktyka
10.00 – 10.15 Przerwa
10.15 – 11.45 Teoria terapii (lokalizacja punktów, schemat terapii, pytania od uczestników) Teoria + praktyka
11.45 – 12.45 Lunch
12.45 – 13.45 Studia przypadków Tuulii Teoria + praktyka
13.45 – 14.00 Przerwa
14.00 – 16.00 Terapia AFM w praktyce – uczestnicy prowadzą terapię w minigrupach Praktyka

** Studia Przypadków Uczestników

Będą analizowane 3 przypadki kliniczne uczestników, odpowiednio udokumentowane, zweryfikowane przez Karolinę Paździoch i przesłane do Tuulii z odpowiednim wyprzedzeniem:

 • Główne problemy psa
 • Film z ruchu psa
 • Opis dotychczasowej terapii (ile razy, jakie punkty?)
 • Tuulia zasugeruje jaką terapię należy przeprowadzić
 • Uczestnik ją wykona, a na Master Classach omówione zostaną wyniki
 • Uwaga! Uczestnik zobowiązany jest do uzyskania zgody od Opiekuna zwierzęcia na omawianie historii jego podopiecznego!

Koszt udziału
Absolwenci SFZ – 400 Euro
Pozostali uczestnicy – 450 Euro
Uwaga! Wpłaty przyjmujemy wyłącznie w Euro
* Cena obejmuje: udział w części wykładowej i praktycznej, materiały, przerwy kawowe
* Cena nie obejmuje: zakwaterowanie oraz pozostałe wyżywienie
* Opłata może być wniesiona w dwóch ratach:
– 50% kwoty w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia
– 50% kwoty w ciągu 3 miesięcy od zgłoszenia, maksymalnie do 10.02.2024.

Poprzez zgłoszenie rozumie się wypełnienie formularza on-line: https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

Nr konta do wpłat:
Studium Fizjoterapii Zwierząt sp. z o. o.
34 2490 0005 0000 4600 3800 4705 EUR
Szymanowice 14
55-311 Kostomłoty

Więcej szczegółów na temat kursu i organizacji:
Małgorzata Lubkiewicz + 48 606 460 463

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie do 10.02.2024 przysługuje zwrot wniesionej kwoty za kurs po potrąceniu kosztów manipulacyjnych (100 Euro).
W przypadku rezygnacji po 10.02.2024, nie przysługuje prawo zwrotu wniesionej kwoty.

Kurs będzie się odbywał w języku angielskim i będzie tłumaczony tylko w razie konieczności.

English

Name:
Canine Fascial Manipulation® Master Class Course
FASCIAL MANIPULATION® METHOD by Luigi Stecco

2 – day course

Participants – who can join the course?
These course is intended for the graduates of the Animal FASCIAL MANIPULATION® level I and level II courses.

Trainers:
Tuulia Luomala, Mika Pihlman

Tuulia Luomala,
physiotherapist from Finland, started to develop animal fascial manipulation 6 years ago, together with Mika Pihlman and Stecco family. Tuulia has been working with animals and humans 17 years. She has studied many manual approaches from osteopathic techniques to Maitland concept, acupuncture and various fascial techniques. Same time she has been studying and writing articles and books about human and animal myofascial systems. She has conducted many animal dissection courses in Finland.

http://www.hakkarinhelmi.com/
http://www.myfascia.fi/

Date:
04-05.04.2024

Place:
Animal Active Warszawa
Ul. Łopuszańska 91
Warszawa, Poland

Program:

Day 1                                                                                                                                                                                                                                  

9.00 – 10.15 Demo treatment Practical
10.15 – 10.30 Break
10.30 – 12.00 Theory of treatment (points’ localization, treatment regimen, questions from people) Theory + practical
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Case examples** Theory + practical

 

14.30 – 14.45 Break
14.45 – 17.00 Animal FM in practise, students treating the animals in minigroups Practical

Day 2

9.00 – 10.00 Demo treatment Practical
10.00 – 10.15 Break
10.15 – 11.45 Theory of treatment (points’ localization, questions from people) Theory + practical
11.45 – 12.45 Lunch
12.45 – 13.45

 

Tuulia’s Case examples Theory + practical
13.45 – 14.00 Break
14.00 – 16.00 Animal FM in practise, students treating the animals in minigrous Practical

** Participants’ Case Studies

3 clinical cases of participants will be analyzed, properly documented, verified by Karolina Paździoch, and sent to Tuulia well in advance:

 • The main problems of the dog
 • Video of the movement of the dog
 • Description of the therapy so far (how many times, what points?)
 • Tuulia will suggest what therapy should be carried out
 • The participant will perform it and the results will be discussed at the Master Class Course
 • Remark! The participant is obliged to obtain permission from the animal’s owner to discuss the history of his dog!

Costs of participation:
SFZ graduates – 400 Euro
Other participants – 450 Euro

Attention! We only accept payments in Euro.

* The price includes: participation in the lecture and practical part, materials, coffee breaks
* The price does not include: accommodation and other meals
* The fee can be paid in two installments:
– 50% of the amount within two weeks from the date of notification
– 50% of the amount within 3 months of notification, up to 10.02.2024

The application is understood as filling in the online REGISTRATION FORM

https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

Account number for payments:
Studium Fizjoterapii Zwierząt sp. z o. o.
PL 34 2490 0005 0000 4600 3800 4705 EUR
SWIFT Alior Bank: ALBPPLPW
Szymanowice 14
55-311 Kostomłoty

More details about the course and organization:
Małgorzata Lubkiewicz +48 606 460 463

In the event of resignation from the course by 10.02.2024, the amount paid for the course will be refunded after reduction of handling costs (100 Euro).
In case of resignation after 10.02.2024, there is no right to a refund of the amount paid.

Language:
The course will be held in English and translated into Polish if necessary.