KINEZYTERAPIA I POSTĘPOWANIE POKONTUZYJNE U PSÓW SPORTOWYCH
Protokoły powrotu do aktywności/sportu po kontuzjach u psów sportowych.

Szkolenie otwiera cykl trzech seminariów poświęconych kinezyterapii w zoofizjoterapii. Pozostałe szkolenia dotyczyć będą KINEZYTERAPII W NEUROLOGII oraz KINEZYTERAPII W ORTOPEDII. Ukończenie wszystkich trzech seminariów będzie potwierdzone osobnym certyfikatem i uzyskaniem tytułu TRENERA MEDYCZNEGO W ZOOFIZJOTERAPII

Opis szkolenia:
Podczas szkolenia omówimy obciążenia i wymogi motoryczne w najpopularniejszych dyscyplinach kynologicznych w Polsce. Omówimy najczęstsze kontuzje, które spotykają psy sportowe i przeanalizujemy miejsce oraz kompetencje fizjoterapeuty w procesie zdrowienia i powrotu do sportu. Organizmy psów sportowych są przystosowane do obciążeń fizycznych, które są regularnym bodźcem aplikowanym na ich organizm. Według dzisiejszej wiedzy praktycznie niemożliwa jest efektywna rehabilitacja w obrębie układu ruchu bez dostosowanej aktywności fizycznej na etapie powrotu do sprawności po kontuzji. Ograniczanie kompetencji fizjoterapeuty wyłącznie do zabiegów fizykalnych oraz terapii manualnej, nie daje możliwości poprowadzenia kompleksowego procesu rehabilitacji. W zależności od rodzaju kontuzji czy typu urazu, wdrożenie kontrolowanych obciążeń stymuluje proces zdrowienia tkanki i zwiększa jej wytrzymałość na obciążenie co może pozwolić na sprawniejszy i bezpieczniejszy powrót psa do aktywności sportowej. Kinezyterapia i trening z zakresu przygotowania motorycznego powinny być obligatoryjnym elementem protokołu rehabilitacji po kontuzjach w przypadku psów sportowych i regularnie trenujących (również rekreacyjnie). Szkolenie oparte będzie na konkretnych „case study” prowadzonych w ścisłej współpracy z lekarzami weterynarii i zakończonymi udanym powrotem do aktywności sportowej i rywalizacji na zawodach sportowych. W przypadku braku możliwości powrotu do sportu ze względu na rozległość urazu i stopień zmian, będziemy skupiać się na przywróceniu możliwości swobodnej aktywności ruchowej na co dzień. Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny. Wykłady oraz praca praktyczna z psami w obrębie przeprowadzenia sesji treningowych na bazie dostosowanych ćwiczeń aktywnych.

Termin I: 
9-11.12.2024

Termin II:
13-15.01.2025

poniedziałek: 11-18
wtorek: 10-17
środa: 9-15

Miejsce:
Ośrodek Konferencyjny 4 Żywioły, k. Warszawy 4zywiolyfalenty, Al. Hrabska 4, 05-090 Falenty

Do kogo skierowane jest seminarium?
Seminarium skierowane jest do zoofizjoterapeutów.

Prowadząca: 
Paula Gumińska
Fizjoterapeutka, instruktorka fitness oraz mgr wychowania fizycznego po poznańskim AWFie, zoofizjoterapeutka (od 2014 r), trenerka psów sportowych oraz zawodniczka sportów kynologicznych (od 2006 roku). Ze swoimi psami od 18stu lat czynnie uczestniczy w zawodach agility i dogfrisbee, w latach 2009 – 2014 kwalifikowana na Finały Światowe USDDN w dogfrisbee. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z zakresu podstaw sportowych oraz motywacji dla psów i ich opiekunów, a od 2014 roku pracuje również jako fizjoterapeutka psów. Prowadzi własny gabinet w Poznaniu, gdzie pracuje wyłącznie manualnie i za pomocą dostosowanej aktywności ruchowej. Twórczyni Kursu Instruktora Fitnessu dla Psów organizowanego przez Studium Fizjoterapii Zwierząt od 2020 roku. Pod swoją opieką fizjoterapeutyczną ma wielu czworonożnych zawodników agility, frisbee, obedience, flyball rywalizujących na poziomie międzynarodowym. Dodatkowo w swojej praktyce bardzo dużo pracuje z psimi seniorami w celu jak najdłuższego utrzymania ich w świetnej sprawności.

Ramowy plan szkolenia:
1. Specyfika biomechaniczna najpopularniejszych sportów kynologicznych.
2. Najczęstsze kontuzje psów sportowych (dane z badań, praktyka kliniczna, problemy
diagnostyczne);

3. Współpraca z lekarzem weterynarii:

 • Diagnostyka (!!!)
 • Etapy rehabilitacji (zgoda na kolejny na podstawie badań obrazowych i palpacyjnych);
 • Holistyczne podejście do pacjenta (immunologia, układ trawienny, pasożyty, itp);

4. Rodzaje uszkodzenia tkanek / kontuzji ze względu na typ tkanki i proces mechaniczny.

5. Praca fizjoterapeutyczna podczas fazy ostrej.

 • Typy/grupy kontuzji i interwencja fizjo w fazie ostrej;
 • Fizykoterapia i praca manualna jako wsparcie procesu gojenia;
 • Kinezyterapia jako przywracanie pacjenta do sprawności i wsparcie procesu gojenia;
 • Zadania domowe dla opiekuna;

6. Praca fizjoterapeutyczna podczas fazy „return to activity” & „return to sport”:

  • Typy/grupy kontuzji i przykładowe protokoły postępowania z intensywnym wykorzystaniem
   ćwiczeń aktywnych (zawiera case study!);
  • Miejsce pracy manualnej;
  • Kinezyterapia jako element niezbędny w powrocie do aktywności;
  • Trening ogólnorozwojowy i wstęp do przygotowania motorycznego ukierunkowanego;
  • Testy/ocena pacjenta;

7. Praca fizjoterapeutyczna w fazie long-term:

 • Przygotowanie funkcjonalne tkanek do obciążeń (ćwiczenia i swobodna aktywność ruchowa!!);
 • Trening ukierunkowany i specjalistyczny (we współpracy z trenerem danej dyscypliny sportu);
 • Profilaktyka (ćwiczenia i dobra kondycja fizyczna!!!);
 • Postępowanie okołostartowe;

8. Inne elementy pracy z pacjentem w trakcie/po kontuzji:

 • Medycyna regeneracyjna;
 • Suplementacja;
 • Brak powrotu do sportu -> utrzymanie pacjenta w sprawności;

9. Panel Q&A.

Koszty uczestnictwa:
Absolwenci Kursu Zoofizjoterapii SFZ: 1900 zł oraz 300 zł bezzwrotnego wpisowego.
Pozostali uczestnicy: 2100 zł oraz 300 zł bezzwrotnego wpisowego.
Cena obejmuje: udział w części wykładowej i praktycznej, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe.
Cena nie obejmuje: zakwaterowania oraz pozostałego wyżywienia.

Wpisowe należy wpłacić w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia (po mailowym potwierdzeniu przez Organizatora dostępności miejsca)
Pozostała opłata może być wniesiona w dwóch ratach:
– 1000 zł w ciągu 3 tygodni od daty zgłoszenia,
– Pozostała część kwoty płatna do 05.11.2024 r. dla terminu I oraz 05.12.2024 dla terminu II

Przysługuje dodatkowe 5% zniżki od ceny uczestnictwa (1900 zł lub 2100 zł) w przypadku całkowitej płatności wniesionej w ciągu 3 tygodni od daty zgłoszenia).
Liczba miejsc ograniczona (30), decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga!!!
Przy zgłoszeniu prosimy o załączenie:
– Absolwenci Kursu Zoofizjoterapii SFZ: numeru zaświadczenia o ukończeniu kursu
– Pozostali uczestnicy: zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Poprzez zgłoszenie rozumie się wypełnienie formularza on-line https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy oraz przesłanie skanów wymaganych dokumentów na adres rekrutacja@zoofizjoterapia.edu.pl. Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony na stronie www w dniu 6.03.2024 o godz. 20.00.

Koszty związane z ewentualną rezygnacją:
Termin I:
Przy rezygnacji do 05.11.2024: rezygnacja bezpłatna (pomniejszona o wpisowe).
Przy rezygnacji po 05.11.2024: nie przysługuje prawo zwrotu.
Termin II:
Przy rezygnacji do 05.12.2024: rezygnacja bezpłatna (pomniejszona o wpisowe).
Przy rezygnacji po 05.12.2024: nie przysługuje prawo zwrotu.
 

Nr konta do wpłat:
Studium Fizjoterapii Zwierząt sp. z o. o.
75 2490 0005 0000 4500 1719 2860
Szymanowice 14
55-311 Kostomłoty
Tytułem: Imię i nazwisko, Kinezyterapia i postępowanie pokontuzyjne, data szkolenia.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w warsztacie.