Nazwa:
Manipulacje Powięziowe dla Psów / Canine Fascial Manipulation®
Kurs Level I

Tematyka:
4-dniowy kurs
Kurs składa się z części teoretycznych i zajęć praktycznych.
Obejmuje w szczegółach anatomię i fizjologię systemu powięziowego, model biomechaniczny i anatomiczne umiejscowienie punktów na zwierzętach stosowanych w technice manipulacji powięziowej .
Kurs pokaże uczestnikom, jak ważne jest zrozumienie powięzi, jej trójwymiarowej sieci, jak istotna jest identyfikacja dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego w odniesieniu do systemu powięziowego zwierząt i zastosowanie systemu manipulacji powięziowych, jak nauczał Luigi Stecco.
Celem kursu jest zidentyfikowanie określonych punktów powięzi powodujących ograniczenia ruchu, a następnie manipulowanie nimi. Absolwenci kursu zdobędą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, które umożliwią przeprowadzenie diagnostyki zaburzeń ruchomości powięzi oraz leczenia tych zaburzeń poprzez manipulacje powięziowe.
Forma kursu to połączenie elementów teoretycznych i praktycznych oraz pokazy wszystkich etapów leczenia na żywo oraz samodzielne ich wykonanie pod okiem Prowadzących.

Termin:
08-11.04.2024

Miejsce:
Animal Active Warszawa,
ul. Łopuszańska 91
Warszawa

Do kogo skierowany jest kurs
Kurs ten jest przeznaczony dla zoofizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy weterynarii i innych terapeutów zajmujących się leczeniem zwierząt, z dobrą praktyczną wiedzą na temat anatomii mięśniowo-szkieletowej, fizjologii i biomechaniki. Podczas zapisów będziemy wymagali skanów zaświadczeń potwierdzających wykształcenie kierunkowe.

Prowadzący:
Tuulia Luomala, Mika Pihlman, Karolina Paździoch

Tuulia Luomala, Mika Pihlman
Tuulia Luomala fizjoterapeutka z Finlandii, ukończyła Uniwersytet Nauk Stosowanych w Tampere jako Fizjoterapeuta. Od 2000 r. Pracuje jako terapeuta w prywatnej praktyce, wykładowca i nauczyciel. Tuulia ma bogate doświadczenie praktyczne w rehabilitacji układu mięśniowo-szkieletowego u ludzi i zwierząt. Skupia się na anatomii powięziowej, manipulacji powięziowej i praktycznych zastosowaniach leczenia powięziowego i ćwiczeń zarówno u ludzi, jak i zwierząt. Tuulia pracuje jako przewodniczący fińskiego stowarzyszenia fizjoterapeutów zwierząt od 4 lat.
Zaczęła rozwijać metodę Manipulacji Powięziowych dla zwierząt prawie 10 lat temu, wraz z Miką Pihlmanem oraz rodziną Stecco. Tuulia pracuje ze zwierzętami blisko 20 lat, doskonaląc swoje techniki manualne w oparciu o różne koncepcje od osteopatii po Maitlanda, akupunkturę i wiele technik powięziowych. Jej prace badawcze i artykuły skupiają się głównie na systemie mięśniowo- powięziowym zarówno u ludzi jak i zwierząt.
Niedawno opublikowała następujące książki: 1) Praktyczny przewodnik po manipulacji Fascial: podejście oparte na dowodach i badaniach klinicznych. 2016. Elsevier; 2) Powięź: Z perspektywy klinicznej. 2016. VK-Kustannus.

http://www.fascialmanipulation.com/pl/

Karolina Paździoch

Z wykształcenia jestem trenerem psów, zoopsychologiem i zoofizjoterapeutą, od 2016 zajmuję się rehabilitacją zwierząt, specjalizuję się głównie w pracy z psami sportowymi.
Od 2017 r pracuję terapią Manipulacji Powięzi metodą Stecco, w 2021 ukończyłam II level terapii.
W 2023r w Padwie, w Instytucie Manipulacji Powięzi uzyskałam uprawnienia nauczyciela terapii dla małych zwierząt, poprzedzone przeprowadzeniem przeze mnie badań pokazujących wpływ terapii na zwierzęta zarówno w układzie ruchu, jak i w wielu innych obszarach jak układ trawienny czy behawior
Swój warsztat szlifowałam na wielu kursach Animal Fascial Manipulation w Polsce, we Włoszech, Czechach oraz na kursach dedykowanych koniom.
W swojej pracy klinicznej wykorzystuje szereg metod terapeutycznych oprócz AFM Stecco, pracuję metodą Dorna, stosuje terapię opartą na taśmach mięśniowo-powięziowych (Myofascial Kinetic Lines) czy kinesiotaping.

Forma kursu:
Wykłady będą prowadzone przez Tuulię i Mikę w języku angielskim i transmitowane na żywo do naszej siedziby na ul. Łopuszańskiej. Wykłady BĘDĄ tłumaczone w całości na język polski, w formie symultanicznej (zestawy słuchawkowe będą dostępne dla chętnych osób). Zajęcia praktyczne odbywają się w całości stacjonarnie i będą prowadzone przez Karolinę Paździoch w języku polskim.

 

Koszt udziału
Absolwenci SFZ – 1000 Euro
Pozostali uczestnicy – 1050 Euro

Uwaga! Wpłaty przyjmujemy wyłącznie w Euro.

* Cena obejmuje: udział w części wykładowej i praktycznej, materiały, przerwy kawowe
* Cena nie obejmuje: zakwaterowanie oraz pozostałe wyżywienie
* Opłata może być wniesiona w dwóch ratach:

– 50% kwoty w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia
– 50% kwoty w ciągu 3 miesięcy od zgłoszenia, maksymalnie do 10.02.2024 r.

Poprzez zgłoszenie rozumie się wypełnienie formularza on-line: https://zoofizjoterapia.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

Nr konta do wpłat:
Studium Fizjoterapii Zwierząt sp. z o. o.
34 2490 0005 0000 4600 3800 4705 EUR 
Szymanowice 14
55-311 Kostomłoty

Więcej szczegółów na temat kursu i organizacji:
Małgorzata Lubkiewicz 606 460 463

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie do 10.02.2024 przysługuje zwrot wniesionej kwoty za kurs po potrąceniu kosztów manipulacyjnych (80 Euro).
W przypadku rezygnacji po 10.02.2024, nie przysługuje prawo zwrotu wniesionej kwoty.

Zapisy:
Zapisy zostaną otwarte w dniu 10.09.2023 o godzinie 20:00.