plakatTematyka: Precyzyjna wiedza na temat funkcjonowania i roli tkanki łącznej, a zwłaszcza powięzi mięśniowej, pozostaje w dużej mierze nieodkryta. Lepsze zrozumienie wzajemnych połączonych sieci powięzi, która tworzona jest przez tkankę łączną w całym ciele.

Ten kurs pozwoli na zrozumienie struktury i funkcji powięzi oraz pokaże metody leczenia dysfunkcji. Część teoretyczna kursu obejmuje: historię wiedzy o powięzi powierzchownej i głębokiej, embriologii, anatomii i histologii jak również Taśmy Anatomiczne u konia stworzone na podstawie ludzkiego modelu Thomasa Myersa. Część praktyczna będzie poświęcona pracy z koniem, odnajdywaniu Taśm Anatomicznych i nauce metod odblokowywania powięzi.

Termin: 13-14-15.04.2018

Miejsce: okolice Warszawy

Do kogo skierowany: zoofizjoterapeuci, lekarze weterynarii, fizjoterapeuci, osteopaci, osteopaci zwierząt, technicy weterynarii

Prowadzące:

Vibeke Sødring Elbrønd Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w University of Copenhagen. Doktor z zakresu anatomii i fizjologii. Jest profesorem anatomii i biochemii w Department of Veterinary and Animal Science. W 2008 roku została chiropraktykiem weterynaryjnym i od tamtej pory jej pole badań to biomechanika funkcjonalna, anatomia z naciskiem na powięź, jej funkcję i integralność. Wykładała już na kilku konferencjach, kursach i warsztaty w tej tematyce. W 2016 zdała egzamin IVAS z akupunktury weterynaryjnej. Oprócz pracy dydaktycznej prowadzi również własną praktykę, gdzie leczy aparat ruchu psów oraz koni za pomocą technik manualnych takich jak chiropraktyka, terapie powięziowe oraz lasera i zabiegów akupunktury.

Rikke M. Schultz Ukończyła w 1992 roku szkołę Royal Danish Veterinary School. W latach 1992-1997 pracowała klinicznie i naukowo na Islandii, a w latach 1997-2006 w Klinice Koni w Danii. W 1997 r. zdobyła tytuł akupunkturzysty przyznany przez International Veterinary Acupuncture Society i w 2003 roku zawód osteopaty przyznany przez International School of Equine Osteopathy by Pascal Evrard. W 2016 została certyfikowanym lekarzem weterynariizajmującym się homeopatią. Jest członkiem British Association of Homeopathic Veterinary Surgeons. Od 2006 roku prowadzi prywatną praktykę medycyny holistycznej koni. W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe na Anglo-European College of Chiropractic Care in Bournemouth University. W latach 2011-2013, ona była zaangażowana w projekt badawczy na „Myofascial chains in horses” (Łańuchy mięśniowo-powięziowe u koni) w Royal Danish Veterinary School. Prowadzi wykłady z zakresu niefarmakologicznego łagodzenie bólu, akupunktury, terapii manualnej i mięśniowo-powięziowych technik w Europie i Ameryce Północnej.

Plan kursu:

piątek 13.04 Przedstawienie zagadnień anatomicznych związanych z powięzią, ze szczególnym uwzględnieniem badań naukowych. Wstęp do zagadnienia Taśm Anatomicznych. Lokalizacja taśm anatomicznych konia i człowieka

Wykłady: 10.00 – 13.00 

Praktyka: 14.00 – 17.00

sobota 14.04 Taśmy Anatomiczne – struktura, funkcja, diagnoza, badanie i leczenie

Wykłady: 9.00 – 12.00

Praktyka: 13.00 – 16.00

niedziela 15.04 Podsumowanie zajęć sobotnich i dyskusja Taśmy Anatomiczne – diagnoza, badanie i terapia

Wykłady/dyskusja: 9.00 – 11.00

Praktyka: 12.00 – 15.00/16.00

Koszt udziału:

czestnik Warsztatów

Wolny Słuchacz

Absolwenci Studium Fizjoterapii Zwierząt

3000

1000

Członkowie Polskiego Związku Zoofizjoterapeutów

3250

Pozostali

3500

Uczestnik Warsztatów:

Cena obejmuje: udział w części wykładowej i praktycznej, materiały, przerwy kawowe oraz lunch w piątek, sobotę oraz w niedzielę, kolacja integracyjna.

Cena nie obejmuje: zakwaterowanie oraz pozostałe wyżywienie Opłata może być wniesiona 2 dwóch ratach:

  • 50% kwoty w ciągu 7-miu dni od daty zgłoszenia
  • 50% do 5.04.2018

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu prosimy o załączenie:

  • Absolwenci SFZ: numeru zaświadczenia o ukończeniu kursu
  • Członkowie PZZ: potwierdzenie wpłaty ostatniej składki członkowskiej

Wolny Słuchacz:

Cena obejmuje: udział w części wykładowej w piątek oraz w sobotę, materiały, przerwy kawowe oraz lunch w piątek oraz sobotę

Cena nie obejmuje: udział w części praktycznej, udział w części wykładowej w niedzielę, zakwaterowanie oraz pozostałe wyżywienie, kolacja integracyjna Kolacja integracyjna dodatkowo płatna: 80 zł

Płatność jednorazowa, w ciągu 7-miu dni od daty zgłoszenia

Poprzez zgłoszenie rozumie się wysłanie zgłoszenia  na adres rekrutacja@zoofizjoterapia.edu.pl oraz wniesienie stosownej opłaty na podany poniżej numer konta z dopiskiem ”Taśmy Anatomiczne – imię i nazwisko uczestnika – opcja”

Opcja = Uczestników Warsztatów lub Wolny Słuchacz

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Imię i nazwisko

2. nr telefonu

3. adres e-mail

4. opcja (uczestnik warsztatów lub wolny słuchacz)

5. menu (mięsne/ wegetariańskie/ wegańskie/ inne – jakie)

6. dane do faktury

Nr konta do wpłat:

Studium Fizjoterapii Zwierząt sp. Z o. o.

75 2490 0005 0000 4500 1719 2860

Szymanowice 14

55-311 Kostomłoty

Pytania odnośnie szkolenia prosimy kierować na adres: biuro@zoofizjoterapia.edu.pl oraz telefonicznie do p. Justyny Kalbarczyk 600 910  988