Tematyka: Precyzyjna wiedza na temat funkcjonowania i roli tkanki łącznej, a zwłaszcza powięzi mięśniowej, pozostaje w dużej mierze nieodkryta. Lepsze zrozumienie wzajemnych połączonych sieci powięzi, która tworzona jest przez tkankę łączną w całym ciele.

Ten kurs pozwoli na zrozumienie struktury i funkcji powięzi oraz pokaże metody leczenia dysfunkcji. Część teoretyczna kursu obejmuje: historię wiedzy o powięzi powierzchownej i głębokiej, embriologii, anatomii i histologii jak również Taśmy Anatomiczne u konia stworzone na podstawie ludzkiego modelu Thomasa Myersa. Część praktyczna będzie poświęcona pracy z koniem, odnajdywaniu Taśm Anatomicznych i nauce metod odblokowywania powięzi.

Termin: 08-10.03.2019

Miejsce: Klub Jeździecki Huzar Józefów 11, 96-315 Wiskitki

Do kogo skierowany: zoofizjoterapeuci, lekarze weterynarii, fizjoterapeuci, osteopaci, osteopaci zwierząt, technicy weterynarii

Prowadzące:

Vibeke Sødring Elbrønd Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w University of Copenhagen. Doktor z zakresu anatomii i fizjologii. Jest profesorem anatomii i biochemii w Department of Veterinary and Animal Science. W 2008 roku została chiropraktykiem weterynaryjnym i od tamtej pory jej pole badań to biomechanika funkcjonalna, anatomia z naciskiem na powięź, jej funkcję i integralność. Wykładała już na kilku konferencjach, kursach i warsztaty w tej tematyce. W 2016 zdała egzamin IVAS z akupunktury weterynaryjnej. Oprócz pracy dydaktycznej prowadzi również własną praktykę, gdzie leczy aparat ruchu psów oraz koni za pomocą technik manualnych takich jak chiropraktyka, terapie powięziowe oraz lasera i zabiegów akupunktury.

Rikke M. Schultz Ukończyła w 1992 roku szkołę Royal Danish Veterinary School. W latach 1992-1997 pracowała klinicznie i naukowo na Islandii, a w latach 1997-2006 w Klinice Koni w Danii. W 1997 r. zdobyła tytuł akupunkturzysty przyznany przez International Veterinary Acupuncture Society i w 2003 roku zawód osteopaty przyznany przez International School of Equine Osteopathy by Pascal Evrard. W 2016 została certyfikowanym lekarzem weterynarii zajmującym się homeopatią. Jest członkiem British Association of Homeopathic Veterinary Surgeons. Od 2006 roku prowadzi prywatną praktykę medycyny holistycznej koni. W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe na Anglo-European College of Chiropractic Care in Bournemouth University. W latach 2011-2013, ona była zaangażowana w projekt badawczy na “Myofascial chains in horses” (Łańcuchy mięśniowo-powięziowe u koni) w Royal Danish Veterinary School. Prowadzi wykłady z zakresu niefarmakologicznego łagodzenie bólu, akupunktury, terapii manualnej i mięśniowo-powięziowych technik w Europie i Ameryce Północnej.

Plan kursu:

Piątek 08.03 Przedstawienie zagadnień anatomicznych związanych z powięzią, ze szczególnym uwzględnieniem badań naukowych. Wstęp do zagadnienia Taśm Anatomicznych. Lokalizacja taśm anatomicznych konia i człowieka

Wykłady: 10.00 – 13.00

Praktyka: 14.00 – 17.00

sobota 09.03 Taśmy Anatomiczne – struktura, funkcja, diagnoza, badanie i leczenie

Wykłady: 9.00 – 12.00

Praktyka: 13.00 – 16.00

niedziela 10.03 Podsumowanie zajęć sobotnich i dyskusja Taśmy Anatomiczne – diagnoza, badanie i terapia

Wykłady/dyskusja: 9.00 – 11.00

Praktyka: 12.00 – 15.00/16.00

Koszt udziału:

do 01.01.2019do 01.02.2019po 01.02.2019
Członkowie PZZ, absolwenci SFZ1950 zł2250 zł2600 zł
Pozostali2200 zł2500 zł2800 zł

Uczestnik Warsztatów:

Cena obejmuje: udział w części wykładowej i praktycznej, materiały, przerwy kawowe oraz lunch w piątek, sobotę oraz w niedzielę.

Cena nie obejmuje: zakwaterowanie oraz pozostałe wyżywienie Opłata może być wniesiona 2 dwóch ratach:
50% kwoty w ciągu 7-miu dni od daty zgłoszenia
50% do 20.02.2019

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu prosimy o załączenie:
Absolwenci SFZ: numeru zaświadczenia o ukończeniu kursu
Członkowie PZZ: potwierdzenie wpłaty ostatniej składki członkowskiej
Poprzez zgłoszenie rozumie się wysłanie zgłoszenia na adres
rekrutacja@zoofizjoterapia.edu.pl oraz wniesienie stosownej opłaty na podany poniżej
numer konta z dopiskiem ”Taśmy Anatomiczne Konie – imię i nazwisko uczestnika”
Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Imię i nazwisko
  2. nr telefonu
  3. adres e-mail
  4. opcja (uczestnik warsztatów lub wolny słuchacz)
  5. menu (mięsne/ wegetariańskie/ wegańskie/ inne – jakie)dane do faktury

Nr konta do wpłat:
Studium Fizjoterapii Zwierząt sp. Z o. o.
75 2490 0005 0000 4500 1719 2860
Szymanowice 14
55-311 Kostomłoty
Pytania odnośnie szkolenia prosimy kierować na adres: biuro@zoofizjoterapia.edu.pl
oraz telefonicznie do p. Justyny Kalbarczyk 600 910 988

ENG,

Myofascial Kinetic Lines

This course will show the participants the importance of understanding fascia, its 3-D network, the identification of fascia restrictions and the use of treatment modalities to restore locomotion. The theoretical part of the course will go through fascia in general: superficial and profound fascia, embryology, anatomy and histology as well as myofascial kinetic lines in horses following the human model of Thomas Myers. Thereafter, fascia pathology and its influence on biomechanics both in the spine and the limbs will be emphasized.

Date: 08-10.03.2019

Place: Klub Jeździecki Huzar Józefów 11, 96-315 Wiskitki ( Warsaw, Poland )

3 days course

Day one:
Presentation of fascia in general, focus on research and introduction to the myofascial kinetic lines. Exercises with localization of the lines on horses and human.
Lessons: 10.00-13.00
Exercises: 14.00-16.30/17.00

Day two:
Detailed informations on the lines and myofascial, function, diagnosing, testing and treatment possibilities.
Lessons: 9.00 – 12.00
Exercises: 13.00 – 16.00

Day Three:
Reflexions, discussions
Hands on/exercises: Myofascial lines, flow, diagnostics, testing and treatment possibilities.
Lessons/discussion: 9.00-11.00
Exercises: 12.00 – 15.00/16.00

Vibeke Sødring Elbrønd
graduated from the Faculty of Veterinary Medicine of the University of Copenhagen and has a PhD in Anatomy and Physiology. She is Associate Professor in Anatomy and Biochemistry at the Department of Veterinary and Animal Science. In 2008 she completed an education in Veterinary Chiropractic and since then her research field is biomechanics / functional anatomy with focus on fasciae and functionality and integrity of fasciae. She has been lecturing at several conferences, courses, educations and workshops in this topic. In 2016 she passed the IVAS exam in Veterinary Acupuncture. Besides the University she runs a small practice where she treats the locomotion system of dogs and horses using manual therapies such as chiropractic and fasciae release as well as laser and acupuncture treatments.

Rikke M. Schultz
graduated in 1992 from the Royal Danish Veterinary School. She worked between 1992 and 1997 in mixed practice in Iceland and from 1997 to 2006 in an equine clinic in Denmark. In 1997 she certified in acupuncture by the International Veterinary Acupuncture Society and in 2003 in osteopathy by the International School of Equine Osteopathy by Pascal Evrard. In 2016 she certified in veterinary homeopathy and is a member of the British Association of Homeopathic Veterinary Surgeons. Since 2006 she runs a private equine practice with complementary medicine and enrolled in 2010 in a Master study at the Anglo-European College of Chiropractic Care in Bournemouth University, England. Between 2011 and 2013 she was involved in a research project on “Myofascial chains in horses” at the Royal Danish Veterinary School and has been lecturing on non-pharmaceutical pain alleviation, acupuncture, manual therapy and myofascial release techniques in European and North America.

Price :

before 01.01.2019before 01.02.2019after 01.02.2019
Price2200 pln2500 pln2800 pln

Register:

To register for the course please send an email to rekrutacja@zoofizjoterapia.edu.pl contain your:
name,
address,
postal code,
city,
country,
email address, .
More details about the course and organization:
biuro@zoofizjoterapia.edu.pl
+48 600 910 988 Justyna Kalbarczyk