W 2003 roku rozpoczął studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dalsze zdarzenia i wybory życiowe spowodowały, że swoje zainteresowania skierował w stronę neurologii małych zwierząt. Od połowy studiów konsekwentnie kształci się w tym kierunku, nie zapominając przy tym o potrzebie poszerzania ogólnej wiedzy weterynaryjnej. Od 2009 roku pracuje w Klinice Weterynaryjnej Bemowo. Obecnie zajmuje się interną a w szczególności diagnozowaniem i leczeniem pacjentów neurologicznych. Prowadzi pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz kwalifikuje ich do zabiegów chirurgicznych. W diagnostyce wykorzystuje zaawansowane techniki obrazowania – tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Przełom w umiejętnościach i podejściu do pacjentów neurologicznych nastąpił w 2012 roku podczas  miesięcznego stażu w Klinice chorób psów i kotów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie miał okazję podglądać pracę Dipl. DCVN dr Marcina Wrzoska. W 2013 roku rozpoczął trzyletnie Specjalizacyjne Studia Podyplomowe „Choroby psów i kotów” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.