Jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału Zootechnicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od początku działalności zawodowej związany jest z Katedrą Nauk Morfologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, w której obecnie pracuje na stanowisku adiunkta prowadząc wykłady i ćwiczenia z zakresu anatomii zwierząt, anatomii porównawczej oraz anatomii topograficznej dla studentów studiujących na kierunku weterynaria, zootechnika, biologia a także dla słuchaczy podyplomowych studiów specjalizacyjnych. W roku 2008 uzyskał tytuł specjalisty w zakresie chirurgii weterynaryjnej. Poza pracą naukowo-dydaktyczną oraz kliniczną w macierzystej jednostce współpracuje także z kilkoma zakładami leczniczymi dla zwierząt na terenie Warszawy, w których wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii tkanek miękkich oraz chirurgii ortopedycznej. Jest autorem i współautorem licznych publikacji w międzynarodowych i krajowych periodykach naukowych.