dr n. wet. Paulina Zielińska – lekarz weterynarii, adiunkt i wykładowca w Katedrze i Klinice
Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
wykładowca fizjoterapii i rehabilitacji koni, kierownik gabinetu weterynaryjnego dla koni „PokWet”;.
W swojej codziennej pracy specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schorzeń ortopedycznych u koni, ze szczególnym uwzględnieniem fizjoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych możliwości wsparcia regeneracji narządu ruchu pacjenta.
W pracy naukowej zajmuje się badaniem wpływu zabiegów fizykoterapeutycznych na leczenie urazów ortopedycznych u koni. W grudniu 2018 roku obroniła
pracę doktorską pt. „Zastosowanie laseroterapii wysokoenergetycznej w leczeniu urazów ścięgien u koni”.