Radomir Henklewski doktor nauk weterynaryjnych, specjalista chorób koni, specjalista radiolog, specjalista chirurg.

Adiunkt w Katedrze Chirurgii Weterynaryjnej Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Tytuł doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 2006 roku broniąc pracę z zakresu diagnostyki i monitorowania procesu naprawczego uszkodzeń ścięgien u koni. Ukończył kursy specjalizacji z zakresu: Chirurgii weterynaryjnej (2007), Chorób koni (2011) i Radiologii weterynaryjnej (2023). Od 2001 do 2008 roku pracował na etacie lekarza weterynarii na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice. Był adiunktem w Katedrze Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką SGGW w Warszawie. Prowadzi również własną praktykę lekarsko weterynaryjną. Od 2012 roku jest aktywnym członkiem AO – VET. Obszar działalności i szczególnych zainteresowań: ortopedia – ultrasonografia ścięgien i stawów, diagnostyka obrazowa chorób grzbietu i szyi. Chirurgia: artroskopia, leczenie złamań i leczenie operacyjne morzysk.