Zoofizjoterapeuta w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Animal Active.

Absolwentka kierunku zootechnika Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego: studiów pierwszego stopnia w zakresie hodowli małych zwierząt użytkowych i amatorskich (2008 r.) oraz studiów magisterskich w specjalności hodowla zwierząt (2011 r.). W 2011 roku ukończyła kurs zoofizjoterapii realizowany przez Europejskie Studium  Psychologii Zwierząt i Wiedzy Praktycznej oraz odbyła staż w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt PSYCHODNIA. Od tego czasu jest aktywnym zawodowo, wciąż powiększającym swój zasób wiedzy zoofizjoterapeutą. Od 2011 roku zrzeszona w  Polskim Związku Zoofizjoterapeutów,  w tym od 2012 roku jako członek Zarządu PZZ na stanowisku skarbnika. W latach 2012-2013 jako Lider Zespołu Eksperckiego uczestniczyła w opracowaniu Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych dla zawodu Zoofizjoterapeuta (516406). Prywatnie właścicielka cudownego mieszańca o imieniu Tosia.